Banner2 Venlo
Cultuurhistorie

  Algemeen

  Cultuurlandschap

  Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

   

  Gemeente Venlo
  Afdeling Ruimte en Economie

  Team Wonen en Leven

  Cluster Erfgoed

   

  Garnizoenweg 3 gebouw F

  Postbus 3434

  5912 RK  Venlo

  tel 077-359 63466994
  cultuurhistorie@venlo.nl

   

   

  De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

   

  Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

   

  Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina‚Äôs. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

   

  © 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

  'Beste Binnenstad' Venlo verrassend middeleeuws


  Historische binnenstad-1

  Handel, transport en ondernemen hebben in Venlo steeds een belangrijke rol gespeeld. Een opvallend aantal duurzaam gebouwde bouwwerken van ondernemers uit de Middeleeuwen bleef, hetzij vaak voor het oog verborgen, tot in onze tijd bewaard. Hoewel duurzaam bouwen tegenwoordig een nieuwe trend lijkt, bestaat het feitelijk al heel lang. In de 'Beste Binnenstad' tenminste ...

  Meer...

  Geheimzinnige tekens op Tegelse toren


  Doopvont Tegelen uit 1200

  Venlo is weer een toren rijker: de Romertoren aan de Maasboulevard. Kloeke torens werden ook in de middeleeuwen gebouwd. Het duurde wat langer, maar het resultaat was er ook naar. Voor de middeleeuwers schuilde in de bouw van torens ook een gevaar. Niet zelden brandde een complete stad of een heel dorp af door blikseminslag. Om dit gevaar af te wenden werd iets bedacht. Zo ook in Tegelen, op de enige bewaard gebleven middeleeuwse toren van de gemeente Venlo.

  Meer...

  Venlose binnenstad geeft historische geheimen prijs


  Middeleeuwse Gasthuisstraat

  Het stadskernonderzoek in Venlo is voltooid. Vanaf 2005 is de binnenstad systematisch onder de loep genomen en zijn oude panden straat voor straat onderzocht. Met name van binnen, waar zich oude constructies en andere verborgen sporen uit de Middeleeuwen bevinden. De bouwhistorische rapporten over de Vleesstraat, de Lomstraat en de Gasthuisstraat zijn te raadplegen.

  Meer...

  Toonbeelden wederopbouw Venlo in beeld gebracht


  NS-station Venlo uit 1956-1957

  Dat Venlo in de Tweede Wereldoorlog zware bombardementen heeft moeten doorstaan, is algemeen bekend. Dat de stad voor een belangrijk deel in puin lag en in rap tempo weer is opgebouwd is ook geen nieuws. Veel Venlonaren hechten weinig betekenis aan de naoorlogse gebouwen in en om de binnenstad. Maar wist u, dat Venlo in landelijk perspectief een belangrijke wederopbouwstad is en dat Venlo wel degelijk enkele toppers in huis heeft? De gemeente Venlo bracht de highlights in kaart.

  Meer...

  Nieuw leven voor monumentaal Mutsaersoord?


  Mutsaersoord_0

  Het Mutsaersoord aan de Schaapsdijkweg is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1929-1930. Het pand heeft momenteel geen functie en staat leeg. De Mutsaersstichting, de eigenaar van het monument, zoekt al geruime tijd naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuwe bestemming. Dit blijkt voor de zorginstelling geen eenvoudige klus. Mutsaersstichting en gemeente zijn daarom in gesprek over de toekomst van het gebouw. Sloop van waardevol Venloos erfgoed moet immers worden voorkomen.

  Meer...

  Restauratie van de gevelreclame door SRAL

  Historische gevelreclame in ere hersteld

  De historische naam van de voormalige smederij Giesen aan de Hoekstraat in Tegelen is in ere hersteld. Het pand is een gemeentelijk monument en werd in 1933 als woonhuis en bedrijfspand gebouwd door architect Lambert Noten. Niet alleen de originele naam is hersteld, ook het gehele pand is weer geschilderd in de oorspronkelijke historische kleuren.

  Meer...

  Belegering Parma-2

  Opgedoken paal uit de Maas is van het beleg van Parma

  De ouderdom van de houten paal, die tijdens het duikonderzoek begin dit jaar in de Maas is gevonden, is bekend. Omdat de paal werd gevonden in het verlengde van de Romeinse Maasovergang, was er een kans dat het fragment deel had uitgemaakt van een Romeinse brug. Dat blijkt nu echter niet het geval te zijn.

  Meer...