Banner2 Venlo
Cultuurhistorie

  Algemeen

  Monumenten

  Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

   

  Gemeente Venlo
  Afdeling Ruimte en Economie

  Team Wonen en Leven

  Cluster Erfgoed

   

  Garnizoenweg 3 gebouw F

  Postbus 3434

  5912 RK  Venlo

  tel 077-359 63466994
  cultuurhistorie@venlo.nl

   

   

  De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

   

  Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

   

  Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

   

  © 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

  Spectaculaire reconstructie Schanstoren Arcen


  Schanstoren Infopaneel

  De middeleeuwse Schanstoren in Arcen heeft een nieuw infopaneel gekregen waarop de historie van dit bijzondere bouwwerk uit de doeken wordt gedaan. Bijzonder is dat op het infopaneel twee spectaculaire visuals zijn opgenomen van de Schanstoren in zijn oorspronkelijke middeleeuwse vorm.

  Meer...

  'Aldste getske' Venlose binnenstad in oude luister hersteld


  Getske2

  Het karakteristieke steegje aan de zijkant van één van de meest markante monumenten uit de Venlose binnenstad, Huis Schreurs aan de Grote Kerkstraat, wordt in oude luister hersteld. De werkzaamheden zijn deze week gestart.

  Meer...

  'Beste Binnenstad' Venlo verrassend middeleeuws


  Historische binnenstad-1

  Handel, transport en ondernemen hebben in Venlo steeds een belangrijke rol gespeeld. Een opvallend aantal duurzaam gebouwde bouwwerken van ondernemers uit de Middeleeuwen bleef, hetzij vaak voor het oog verborgen, tot in onze tijd bewaard. Hoewel duurzaam bouwen tegenwoordig een nieuwe trend lijkt, bestaat het feitelijk al heel lang. In de 'Beste Binnenstad' tenminste ...

  Meer...

  Geheimzinnige tekens op Tegelse toren


  Doopvont Tegelen uit 1200

  Venlo is weer een toren rijker: de Romertoren aan de Maasboulevard. Kloeke torens werden ook in de middeleeuwen gebouwd. Het duurde wat langer, maar het resultaat was er ook naar. Voor de middeleeuwers schuilde in de bouw van torens ook een gevaar. Niet zelden brandde een complete stad of een heel dorp af door blikseminslag. Om dit gevaar af te wenden werd iets bedacht. Zo ook in Tegelen, op de enige bewaard gebleven middeleeuwse toren van de gemeente Venlo.

  Meer...

  Venlose binnenstad geeft historische geheimen prijs


  Middeleeuwse Gasthuisstraat

  Het stadskernonderzoek in Venlo is voltooid. Vanaf 2005 is de binnenstad systematisch onder de loep genomen en zijn oude panden straat voor straat onderzocht. Met name van binnen, waar zich oude constructies en andere verborgen sporen uit de Middeleeuwen bevinden. De bouwhistorische rapporten over de Vleesstraat, de Lomstraat en de Gasthuisstraat zijn te raadplegen.

  Meer...

  Toonbeelden wederopbouw Venlo in beeld gebracht


  NS-station Venlo uit 1956-1957

  Dat Venlo in de Tweede Wereldoorlog zware bombardementen heeft moeten doorstaan, is algemeen bekend. Dat de stad voor een belangrijk deel in puin lag en in rap tempo weer is opgebouwd is ook geen nieuws. Veel Venlonaren hechten weinig betekenis aan de naoorlogse gebouwen in en om de binnenstad. Maar wist u, dat Venlo in landelijk perspectief een belangrijke wederopbouwstad is en dat Venlo wel degelijk enkele toppers in huis heeft? De gemeente Venlo bracht de highlights in kaart.

  Meer...

  Raadhuis Arcen: kunstwerk van architect Kropholler


  Entreepartij van het raadhuis van Arcen

  Wie Arcen inrijdt zal het raadhuis met zijn hoog oprijzende tentdak aan het Raadhuisplein niet ontgaan. Het opvallende pand, dat in 1950 gereed kwam, is het laatste ontwerp in Nederland in een lange reeks van gemeentehuizen van de befaamde architect A.J. Kropholler (1881-1973). De gemeente Venlo liet het beeldbepalende bouwwerk uitvoerig documenteren. Conclusie: het raadhuis is een nagenoeg gaaf en compleet ‘totaalkunstwerk'.

  Meer...

  Historische pannenpersen als herinnering


  Ringoven Janssen-Dings

  Om de herinnering aan het industriële verleden van Belfeld levend te houden zijn op 31 mei 2012 in het Koramic Kwartier twee gerestaureerde historische pannenpersen geplaatst. De keramische industrie, met name dakpannenfabriek Janssen-Dings, was lange tijd beeldbepalend voor het eens in fabrieksrook gehulde dorp.

  Meer...

  Nieuw leven voor herberg en stijfselfabriek ‘den Gouden Berg'


  Gouden Berg schild

  Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het historische complex ‘den Gouden Berg’ (1762)  in Tegelen overgenomen. Een restauratie en herbestemming van dit achttiende-eeuwse woonhuis annex herberg en stijfselfabriekje zal in 2015 worden afgerond met steun van de provincie Limburg en de gemeente Venlo. Ook particulieren uit de omgeving dragen financieel bij.

  Meer...

  Monumentale ijskelder in Arcense bossen


  IJskelder in de bossen van Arcen

  Verscholen in een helling is ten oosten van de provinciale weg in Arcen, aan een zijweg van het Lange Hek, midden in het bos een geheimzinnig traliehek te vinden. Slechts een enkeling weet dat het hek toegang geeft tot een van de weinige ijskelders die Limburg rijk is.

  Meer...

  Unieke regenwaterbuffer in Belfeld-Geloo


  regenwaterbuffer Geloo

  Eind 2016 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei (tegenwoordig Waterschap Limburg) een regenwaterbuffer aangelegd in de noordwestelijk oksel van de Steilrandweg-Boxhoverweg nabij de Venweg in Geloo. Op suggestie van de gemeente Venlo is voor de inrichting van de waterbuffer een uniek vormgeving gekozen in de vorm van een historische vluchtschans.

  Meer...

  Geheim-zakenzegel van Venlo 1362-1735

  Zegels, stads- en gemeentewapens in Venlo

  Het stadswapen van Venlo heeft een zeer lange geschiedenis. De afgebeelde symbolen, de halve leeuw en het anker, gaan terug tot de 13e eeuw. Beide symbolen werden voor het eerst afgebeeld op het oudste zegel van de Venlose schepenen uit 1269. Leeuw en anker maken tot de dag van vandaag deel uit van het officiële wapen van de gemeente Venlo. Over dit wapen en de zegels en wapens van Blerick, Arcen, Velden, Tegelen en Belfeld is een bijzonder boek verschenen.

  Meer...

  Holtmühle

  'Pilaers' landgoed Holtmühle herbouwd

  In het kader van het project ‘Recreatief uitloopgebied Tegelen-Belfeld’ is de omgeving van het landgoed Holtmühle beter toegankelijk gemaakt voor de recreant. Meeliftend op dit project kon een cultuurhistorisch object in ere worden hersteld. Een voormalige toegangspoort, in de volksmond bekend als ‘De Pilaers’, prijkt sinds kort weer aan de Hondsdijk.

  Meer...

  Restauratie van de gevelreclame door SRAL

  Historische gevelreclame in ere hersteld

  De historische naam van de voormalige smederij Giesen aan de Hoekstraat in Tegelen is in ere hersteld. Het pand is een gemeentelijk monument en werd in 1933 als woonhuis en bedrijfspand gebouwd door architect Lambert Noten. Niet alleen de originele naam is hersteld, ook het gehele pand is weer geschilderd in de oorspronkelijke historische kleuren.

  Meer...

  Pomp gedurende de opgraving

  Watermanagement uit de tijd van Napoleon

  Vlak voor de oostelijke vestingmuur van het Fort Sint-Michiel werd bij de jongste archeologische opgraving een houten constructie gevonden waar de onderzoekers aanvankelijk geen raad mee wisten. Een Franse encyclopedie uit de 18e eeuw bood uiteindelijk de oplossing. Het blijkt te gaan om de resten van een pompinstallatie.

  Meer...

  Saterkop

  Zeldzame klassieke saterkop op Tegels dak

  Nauwelijks zichtbaar, aan de achterzijde van een bijzonder monument in Tegelen, is een opmerkelijke dakpan te zien. Het gaat om een zogenaamde 'vorstpan', speciaal gemaakt voor de hoek van een dak. Die plek is vreemd, want het is juist de bedoeling dat deze dakpan zijn ‘gezicht laat zien'. Het bijzondere aan deze vorstpan is namelijk een versiering in de vorm van een saterkop, een symbool uit de Klassieke Oudheid.

  Meer...

  Twee vikingen

  Venlo verdedigd tegen vikingen?

  Geen middeleeuws volk spreekt zo tot de verbeelding als de Vikingen of Noormannen. Tot op heden roept het woord Viking zowel angst en afkeer als fascinatie en respect op. Deze tegenstrijdige gevoelens weerspiegelen het feit dat de beruchte noorderlingen zowel ondernemende en succesvolle handelaren als meedogenloze plunderaars waren. Ook in en om Venlo.

  Meer...

  Keltische munt gevonden in Arcen

  Ubisch zilver: een zeldzame Keltische munt uit Arcen

  Begin dit jaar meldde amateurarcheoloog Bob Kuiper uit Venlo dat hij een zilveren Keltische munt had gevonden in Arcen. Keltische munten zijn in het algemeen al zeldzaam en het exemplaar uit Arcen is daarop zeker geen uitzondering.

  Meer...

  Panorama kerk Tegelen

  Oud-Tegelen en Steyl in beeld gebracht

  Woont u in de nieuwbouwwijk Maasveld in Tegelen en fietst u wel eens door de Oudemarktstraat, de Sint Martinusstraat of de Hoekstraat naar het Centrum? Dan is u vast wel eens opgevallen dat in deze straten nog veel oude huizen met fraaie tuinen en oude bomen staan. Wat veel Tegelenaren niet weten is dat deze buurt het ‘echte’ centrum van Tegelen is: Aad-Tegele, dat in de jaren zestig nog op de nominatie stond om geheel gesloopt te worden. Tegenwoordig denken we daar gelukkig anders over.

  Meer...

  Stadhuis de Beijer-1

  De 'Venlose Waterlinie'

  Water speelde een belangrijke rol als verdedigingsmiddel in de tijd toen Venlo een vestingstad was. De stad was omzoomd door forse muren, aarden wallen en brede grachten. Bij archeologisch onderzoek rondom de binnenstad komen restanten van de vesting telkens weer tevoorschijn. In het gebied Maaswaard, bij de Molensingel, werd in 2009 een zeer bijzondere ontdekking gedaan. Hier kwam een vrijwel compleet gaaf bewaard gebleven sluisje uit 1733 tevoorschijn.

  Meer...

  Onthoofding van Gijs

  Gijs van Velden onthoofd bij het Zwarte Water

  Op een kaart uit 1650, bewaard in het Venlose gemeentearchief, staat een dramatische afbeelding van een executie in Velden. Bij een beekloop, aangeduid als ‘gijsen graff’, zijn twee menselijke figuren te zien. Een staande man staat klaar om met een lang zwaard uit te halen naar een knielende figuur. De scène beeldt de onthoofding uit van Gijs van Velden.

  Meer...

  Tekst Belfeld_klein

  Middeleeuwse Belfeldenaar woonde op 'wit veld'

  Tijdens recent historisch onderzoek is ontdekt dat Belfeld vroeger 'Bellefelt' heette. In een document uit 1326, bewaard in Düsseldorf, wordt die naam vermeld. Tot nu toe is gedacht dat de eerste naamsvermelding 'Belven' was, maar die conclusie is nu bijgesteld. 'Bellefelt' betekent waarschijnlijk zoveel als 'wit veld'.

  Meer...

  Belegering Parma-2

  Opgedoken paal uit de Maas is van het beleg van Parma

  De ouderdom van de houten paal, die tijdens het duikonderzoek begin dit jaar in de Maas is gevonden, is bekend. Omdat de paal werd gevonden in het verlengde van de Romeinse Maasovergang, was er een kans dat het fragment deel had uitgemaakt van een Romeinse brug. Dat blijkt nu echter niet het geval te zijn.

  Meer...

  Reconstructie Merovingische hutkom

  Bijzondere vondst uit de 6e eeuw in Blerick

  Tijdens archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van het Kazernekwartier is op op 27 september op de locatie van het nieuw te bouwen MFC een bijzondere vondst gedaan. Direct ten westen van de Venrayseweg, niet ver van de ingang van het kazerneterrein, vonden archeologen sporen van een Merovingisch gebouwtje uit de 6e of 7e eeuw: een zogenoemde 'hutkom'.

  Meer...