Banner2 Venlo
Cultuurhistorie

  Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

   

  Gemeente Venlo
  Afdeling Ruimte en Economie

  Team Wonen en Leven

  Cluster Erfgoed

   

  Garnizoenweg 3 gebouw F

  Postbus 3434

  5912 RK  Venlo

  tel 077-359 63466994
  cultuurhistorie@venlo.nl

   

   

  De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

   

  Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

   

  Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

   

  © 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

  Unieke regenwaterbuffer in Belfeld-Geloo


  regenwaterbuffer Geloo

  Eind 2016 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei (tegenwoordig Waterschap Limburg) een regenwaterbuffer aangelegd in de noordwestelijk oksel van de Steilrandweg-Boxhoverweg nabij de Venweg in Geloo. Op suggestie van de gemeente Venlo is voor de inrichting van de waterbuffer een uniek vormgeving gekozen in de vorm van een historische vluchtschans.

  Meer...

  'Aldste getske' Venlose binnenstad in oude luister hersteld


  Getske2

  Het karakteristieke steegje aan de zijkant van één van de meest markante monumenten uit de Venlose binnenstad, Huis Schreurs aan de Grote Kerkstraat, wordt in oude luister hersteld. De werkzaamheden zijn deze week gestart.

  Meer...

  'Beste Binnenstad' Venlo verrassend middeleeuws


  Historische binnenstad-1

  Handel, transport en ondernemen hebben in Venlo steeds een belangrijke rol gespeeld. Een opvallend aantal duurzaam gebouwde bouwwerken van ondernemers uit de Middeleeuwen bleef, hetzij vaak voor het oog verborgen, tot in onze tijd bewaard. Hoewel duurzaam bouwen tegenwoordig een nieuwe trend lijkt, bestaat het feitelijk al heel lang. In de 'Beste Binnenstad' tenminste ...

  Meer...

  Geheimzinnige tekens op Tegelse toren


  Doopvont Tegelen uit 1200

  Venlo is weer een toren rijker: de Romertoren aan de Maasboulevard. Kloeke torens werden ook in de middeleeuwen gebouwd. Het duurde wat langer, maar het resultaat was er ook naar. Voor de middeleeuwers schuilde in de bouw van torens ook een gevaar. Niet zelden brandde een complete stad of een heel dorp af door blikseminslag. Om dit gevaar af te wenden werd iets bedacht. Zo ook in Tegelen, op de enige bewaard gebleven middeleeuwse toren van de gemeente Venlo.

  Meer...

  Venlose binnenstad geeft historische geheimen prijs


  Middeleeuwse Gasthuisstraat

  Het stadskernonderzoek in Venlo is voltooid. Vanaf 2005 is de binnenstad systematisch onder de loep genomen en zijn oude panden straat voor straat onderzocht. Met name van binnen, waar zich oude constructies en andere verborgen sporen uit de Middeleeuwen bevinden. De bouwhistorische rapporten over de Vleesstraat, de Lomstraat en de Gasthuisstraat zijn te raadplegen.

  Meer...

  Toonbeelden wederopbouw Venlo in beeld gebracht


  NS-station Venlo uit 1956-1957

  Dat Venlo in de Tweede Wereldoorlog zware bombardementen heeft moeten doorstaan, is algemeen bekend. Dat de stad voor een belangrijk deel in puin lag en in rap tempo weer is opgebouwd is ook geen nieuws. Veel Venlonaren hechten weinig betekenis aan de naoorlogse gebouwen in en om de binnenstad. Maar wist u, dat Venlo in landelijk perspectief een belangrijke wederopbouwstad is en dat Venlo wel degelijk enkele toppers in huis heeft? De gemeente Venlo bracht de highlights in kaart.

  Meer...

  Raadhuis Arcen: kunstwerk van architect Kropholler


  Entreepartij van het raadhuis van Arcen

  Wie Arcen inrijdt zal het raadhuis met zijn hoog oprijzende tentdak aan het Raadhuisplein niet ontgaan. Het opvallende pand, dat in 1950 gereed kwam, is het laatste ontwerp in Nederland in een lange reeks van gemeentehuizen van de befaamde architect A.J. Kropholler (1881-1973). De gemeente Venlo liet het beeldbepalende bouwwerk uitvoerig documenteren. Conclusie: het raadhuis is een nagenoeg gaaf en compleet ‘totaalkunstwerk'.

  Meer...

  Historische pannenpersen als herinnering


  Ringoven Janssen-Dings

  Om de herinnering aan het industriële verleden van Belfeld levend te houden zijn op 31 mei 2012 in het Koramic Kwartier twee gerestaureerde historische pannenpersen geplaatst. De keramische industrie, met name dakpannenfabriek Janssen-Dings, was lange tijd beeldbepalend voor het eens in fabrieksrook gehulde dorp.

  Meer...

  Nieuw leven voor herberg en stijfselfabriek ‘den Gouden Berg'


  Gouden Berg schild

  Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het historische complex ‘den Gouden Berg’ (1762)  in Tegelen overgenomen. Een restauratie en herbestemming van dit achttiende-eeuwse woonhuis annex herberg en stijfselfabriekje zal in 2015 worden afgerond met steun van de provincie Limburg en de gemeente Venlo. Ook particulieren uit de omgeving dragen financieel bij.

  Meer...

  Cultuurhistorische rapporten Kazernekwartier online


  Panorama fort

  In de afgelopen jaren zijn door de gemeente meerdere cultuurhistorische onderzoeken uitgevoerd naar fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne. In de afgelopen maanden zijn een zevental rapporten door de verschillende onderzoekers definitief aangeleverd. De onderzoeksrapporten zijn nu online te raadplegen.

  Meer...

  Nieuw leven voor monumentaal Mutsaersoord?


  Mutsaersoord_0

  Het Mutsaersoord aan de Schaapsdijkweg is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1929-1930. Het pand heeft momenteel geen functie en staat leeg. De Mutsaersstichting, de eigenaar van het monument, zoekt al geruime tijd naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuwe bestemming. Dit blijkt voor de zorginstelling geen eenvoudige klus. Mutsaersstichting en gemeente zijn daarom in gesprek over de toekomst van het gebouw. Sloop van waardevol Venloos erfgoed moet immers worden voorkomen.

  Meer...

  Unieke doolhoven ontdekt op Landgoed Arcen


  Doolhoven Arcen

  Waarschijnlijk zijn de resten van de oudst bekende doolhoven van Nederland ontdekt op Landgoed Arcen. Met nieuwe archeologische zoekmethodes, in opdracht van de gemeente Venlo, is een regelmatig patroon ontdekt in de bossen waar heel duidelijk een doolhofstructuur in te herkennen is.

  Meer...

  Bijzondere vondsten ‘Puddingfabriek' in binnenstad


  Puddingfabriek voor restauratie

  Bij de restauratie van de Puddingfabriek aan de Houtstraat zijn bijzondere ontdekkingen gedaan over de geschiedenis van het pand. Op de bovenverdieping zijn wandschilderingen ontdekt. Verder is het bouwjaar van de voorbouw vast komen te staan: 1519-1520.

  Meer...

  Engelse lof voor historische Venlose panden


  Als Weishoes

  De 19e-eeuwse Engelse architect George Godwin bezoekt tijdens een studiereis omstreeks 1871 een aantal Nederlandse steden. Hij is bijzonder onder de indruk van de baksteenbouw in Roermond en Venlo, onder andere van het middeleeuwse Romerhuis en het Ald Weishoés.

  Meer...

  Oude muur binnenstad is restant middeleeuwse Lohofmolen


  Lohofmolen_1

  Een oude muur achter de pastorie en ’t Kerkepäortje blijkt de gevel van de verdwenen middeleeuwse Lohofmolen te zijn. De oudste gedeeltes dateren uit de 15e en 16e eeuw. Bouwhistorisch onderzoek heeft dit uitgewezen. Hiermee is weer een stuk middeleeuws Venlo blootgelegd.

  Meer...

  Monumentale ijskelder in Arcense bossen


  IJskelder in de bossen van Arcen

  Verscholen in een helling is ten oosten van de provinciale weg in Arcen, aan een zijweg van het Lange Hek, midden in het bos een geheimzinnig traliehek te vinden. Slechts een enkeling weet dat het hek toegang geeft tot een van de weinige ijskelders die Limburg rijk is.

  Meer...

  72 Panden aangewezen als gemeentelijk monument


  Historische kapconstructie

  Tussen 2005 en 2010 is uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek gedaan in de historische binnenstad van Venlo en in de oude kernen van Tegelen, Steyl en een deel van Belfeld. De gemeente Venlo heeft de panden met de meest gaaf bewaarde historische constructies en de meest bijzondere onderdelen in het gemeentelijk monumentenregister opgenomen. In totaal gaat het om 72 objecten.

  Meer...

  Vestingwerken Venlo virtueel beleefbaar


  Visual fort Sint Michiel Albert Kiefer

  Veel mensen hebben bij het zien van een archeologische opgraving geen idee waar de archeologen naar zoeken. Ze zien hooguit wat oude muren. Niets spannends aan, wordt dan vaak gedacht. Er is veel verbeeldingskracht nodig om te beseffen waar die muren ooit onderdeel van uitmaakten. Gelukkig zijn er tegenwoordig moderne technieken om de verbeelding een handje te helpen. Bij het onderzoek naar fort Sint Michiel worden realistische 3D-reconstructies uitgewerkt, zodat je straks via het scherm door het fort kunt wandelen.

  Meer...

  Hertogin Isabella Eugenia [1566-1633] en haar echtgenoot hertog Albrecht

  Katern over Park Rijnbeek, Venlo en de Fossa Eugeniana

  Woonwenz opende op 26 april 2012 twee nieuwe woongebouwen in Park Rijnbeek. De namen van deze gebouwen verwijzen naar historische personages: 'Markies Spinola' en 'Hertogin Isabella'. Wist u dat deze Italiaanse markies en deze Spaanse Hertogin een belangrijke rol hebben gespeeld in het Venlo van de 17e eeuw? En dat de erfenis van de markies en de hertogin nog steeds in Venlo en omgeving is te zien? In aflevering 15 van de reeks Venlose katernen leest u er alles over.

  Meer...

  Restauratie van de gevelreclame door SRAL

  Historische gevelreclame in ere hersteld

  De historische naam van de voormalige smederij Giesen aan de Hoekstraat in Tegelen is in ere hersteld. Het pand is een gemeentelijk monument en werd in 1933 als woonhuis en bedrijfspand gebouwd door architect Lambert Noten. Niet alleen de originele naam is hersteld, ook het gehele pand is weer geschilderd in de oorspronkelijke historische kleuren.

  Meer...

  Pomp gedurende de opgraving

  Watermanagement uit de tijd van Napoleon

  Vlak voor de oostelijke vestingmuur van het Fort Sint-Michiel werd bij de jongste archeologische opgraving een houten constructie gevonden waar de onderzoekers aanvankelijk geen raad mee wisten. Een Franse encyclopedie uit de 18e eeuw bood uiteindelijk de oplossing. Het blijkt te gaan om de resten van een pompinstallatie.

  Meer...

  Patersbosje_klein

  Bijzonder verleden Belfeld komt tot leven in 'highlights'

  Wist u dat Belfeld, zoals het nu is, pas zestig jaar bestaat? En dat de oudste kern van Belfeld vrijwel alleen nog te herkennen is aan het raadhuis en een kerkhof dat daar ligt? Het dorp Belfeld heeft een bijzondere geschiedenis: reden voor gemeente Venlo om ermee aan de slag te gaan en om de highlights in de schijnwerper te zetten, zodat iedereen in Belfeld de geschiedenis kan beleven.

  Meer...

  Gemeentewapen

  Katern over helden, heldinnen en andere Venlose iconen

  Vastelaovend en VVV worden tegenwoordig vaak in één adem met Venlo genoemd. Maar wist u dat de Venlonaar in het verre verleden ook al uiting gaf aan de bijzondere identiteit van de stad en aan saamhorigheidsgevoel? Dit en meer is te lezen in het 14e Venlose katern, dat op 11 februari is verschenen.

  Meer...

  Archeologie Velden

  Vindplaatsen uit IJzertijd onder Veldense akkers

  Voorafgaand aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Vilgert II en de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) aan de oostzijde van Velden is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn resten uit de IJzertijd en mogelijk ook uit de Bronstijd aangetroffen. Het gaat om sporen van IJzertijd-boerderijen en een deel van een grafveld.

  Meer...

  Schanstoren Arcen

  Nieuwe inzichten geschiedenis Schanstoren Arcen

  Dit voorjaar gaat de middeleeuwse schanstoren van Arcen voor een grondige onderhoudsbeurt in de steigers. Voorafgaand aan het herstelplan heeft bouwhistoricus Hein Hundertmark in opdracht van de gemeente Venlo de schanstoren minutieus onder de loep genomen. Daarbij is een interessante ontdekking gedaan, waardoor we nu beter weten hoe de verdedigingstoren er in de 15e eeuw heeft uitgezien.

  Meer...

  Belegering Parma-2

  Opgedoken paal uit de Maas is van het beleg van Parma

  De ouderdom van de houten paal, die tijdens het duikonderzoek begin dit jaar in de Maas is gevonden, is bekend. Omdat de paal werd gevonden in het verlengde van de Romeinse Maasovergang, was er een kans dat het fragment deel had uitgemaakt van een Romeinse brug. Dat blijkt nu echter niet het geval te zijn.

  Meer...

  Reconstructie Merovingische hutkom

  Bijzondere vondst uit de 6e eeuw in Blerick

  Tijdens archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van het Kazernekwartier is op op 27 september op de locatie van het nieuw te bouwen MFC een bijzondere vondst gedaan. Direct ten westen van de Venrayseweg, niet ver van de ingang van het kazerneterrein, vonden archeologen sporen van een Merovingisch gebouwtje uit de 6e of 7e eeuw: een zogenoemde 'hutkom'.

  Meer...