Venlo
 

Cultuurlandschap

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Bijzonder verleden Belfeld komt tot leven in 'highlights'

Wist u dat Belfeld, zoals het nu is, pas zestig jaar bestaat? En dat de oudste kern van Belfeld vrijwel alleen nog te herkennen is aan het raadhuis en een kerkhof dat daar ligt? Het dorp Belfeld heeft een bijzondere geschiedenis: reden voor gemeente Venlo om ermee aan de slag te gaan en om de highlights in de schijnwerper te zetten, zodat iedereen in Belfeld de geschiedenis kan beleven.

 

Highlights

Hoe herken je nu de highlights die het conserveren waard zijn? Om de juiste selectie te kunnen maken, doet de gemeente Venlo onderzoek. Twan Ernst (Cultuurhistorie Venlo): 'We brengen het verleden van Belfeld zo breed mogelijk in kaart. Hoe heeft het landschap zich ontwikkeld? Hoe werd het land bewerkt voor bewoning en landbouw? Hoe heeft de keramische industrie het dorp beïnvloed? En natuurlijk wordt ook het verplaatsen van de dorpskern Belfeld onderzocht.'

Patersbosje_klein

Dorpskern verplaatst

'Honderden jaren lag de kern van Belfeld aan de Maas: een paar boerderijen aan de doorgaande weg tussen Roermond en Venlo', vertelt Ernst. 'Na de oorlog is de dorpskern verplaatst omdat bij de oude kern weinig ruimte voor uitbreiding was. Daarbij komt dat de kerk en een deel van de huizen is de oorlog waren verwoest en opnieuw opgebouwd moesten worden. Men maakte van de nood een deugd en koos voor een nieuwe, meer centrale plek met voldoende ruimte voor nieuwe huizen. Daardoor kwam de oude kern in de luwte te liggen. Je vindt er nog het oude kerkhof en het voormalige raadhuis.'

 

Cultuurhistorische kaart

Het onderzoek naar het verleden van Belfeld zal leiden tot een zogenoemde 'cultuurhistorische kaart'. Een dergelijke kaart is ook al gemaakt voor Hout-Blerick. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een cultuurhistorische atlas van de hele gemeente Venlo komt.

 

Identiteit behouden

'Als de cultuurhistorische kaart af is, kunnen we een afgewogen keus maken welke historische elementen in Belfeld we willen behouden voor de toekomst,' zegt Ernst. 'Op dit moment heeft Belfeld drie rijksmonumenten en één gemeentelijk monument. De gemeente Venlo wil meer unieke objecten in de kijker zetten. Op die manier kun je de bijzondere geschiedenis van Belfeld ervaren. Het verleden komt tot leven. Als gemeente vinden we dat belangrijk. De identiteit van het dorp wordt erdoor versterkt.'

 

Links

Toponiemen in Belfeld (Loe Giesen, Reuver)

Cultuurhistorische Waardenkaart Hout-Blerick

 

[Foto: Twan Ernst]