Venlo
 

Cultuurlandschap

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

'Pilaers' landgoed Holtmühle herbouwd

In het kader van het project ‘Recreatief uitloopgebied Tegelen-Belfeld’ is de omgeving van het landgoed Holtmühle beter toegankelijk gemaakt voor de recreant. Meeliftend op dit project kon een cultuurhistorisch object in ere worden hersteld. Een voormalige toegangspoort, in de volksmond bekend als ‘De Pilaers’, aan de oostzijde van het kasteelcomplex, prijkt sinds kort weer aan de Hondsdijk.

Holtmühle

Kasteelheer met gereformeerde roots

De poort heeft een historisch verleden dat tot het begin van de 18e eeuw terug gaat. Twan Ernst (Cultuurhistorie Venlo): ‘De laan met poort maakte deel uit van de landschappelijke inrichting rondom het kasteel, zoals die in de eerste helft van de 18e eeuw gestalte kreeg. Volgens historische bronnen is deze weg aangelegd door de kasteelheer Wirich Wilhelm Freiherr von Hundt zum Busch. Vandaar de naam Hondsdijkerweg.

 

De omgeving van Kasteel Holtmühle kort na 1800

 

De gereformeerde familie Von Hundt zum Busch bezocht in Kaldenkirchen de kerk. Voor dit doel zou deze weg als rechtstreekse route naar Kaldenkirchen zijn aangelegd’. Hoewel de groene omgeving van het kasteel suggereert dat het landgoed gaaf bewaard bleef tot aan onze generatie, ging de groei van Tegelen met de bijbehorende infrastructuur niet geheel ongemerkt voorbij. Bij de aanleg van de zogenaamde Streekweg omstreeks 1971 vormden de kolommen een sta-in-de-weg en werden dan ook gesloopt.

 

'Pilaers' als toegang tot de Holtmühle vóór de sloop in 1971

 

Andere toegangspoorten

Het hierboven genoemde project bood de mogelijkheid om dit cultuurhistorisch element weer terug te laten keren in het landschap. De poortkolommen zijn nu weer een markant onderdeel van de ‘zichtlijn’ vanaf de Kaldenkerkerpoort richting Steilrand, op enige honderden meters aan de oostzijde van landgoed Holtmühle.

 

Herbouwde 'pilaers' als toegang tot de Holtmühle

 

Het is niet het enige object die de ingangen naar het landgoed markeren. Aan de overige toegangswegen zijn nog altijd de oorspronkelijke toegangen aanwezig; het gebouw met doorgang (de Venlose Poort) aan de noordzijde, vier gestucte kolommen met ijzeren hekwerken aan de westzijde en twee gestucte kolommen aan de Bakenbosweg, de zuidelijke toegang. In het laatste geval gaat het om de buitenste pilaren van de toegangspoort zoals deze in complete staat aanwezig aan de westzijde. Daarmee wordt het kasteelcomplex duidelijk afgebakend van de omgeving.

 

Kaldenkerkerpoort van kasteel Holtmühle

 

Picknickplaats met infopaneel

Door herstel van de poort is het karakter van de rechte laan vanaf het kasteel versterkt en draagt die bij aan de cultuurhistorische waarde van deze zichtlijn. Door de houtwal ter hoogte van de Steilrandweg komt deze nieuwe doorgang naar achterliggende landgoed nog beter tot uitdrukking.

 

Het accent werd nog verder versterkt door de plaatsing van een picknickbank en infobord. Het bord verhaalt van de rijke geschiedenis van dit gebied en wijst recreanten op interessante plekken en objecten in de omgeving. De openstaande ijzeren poorten vormen een symbolische uitnodiging om die locaties te gaan ontdekken.