Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Venlo verdedigd tegen vikingen?

Geen middeleeuws volk spreekt zo tot de verbeelding als de Vikingen of Noormannen. Tot op heden roept het woord Viking zowel angst en afkeer als fascinatie en respect op. Deze tegenstrijdige gevoelens weerspiegelen het feit dat de beruchte noorderlingen zowel ondernemende en succesvolle handelaren als meedogenloze plunderaars waren. Ook in en om Venlo.

 

Plunderingen tussen Maas, Rijn en Moezel

Dat de Vikingen ook actief waren buiten de kustgebieden langs de Noordzee is niet algemeen bekend. Zo voer rond 880 een grote groep Vikingen via de Maas landinwaarts. In Asselt sloegen ze hun kamp op, van waaruit ze in 881 en 882 het gebied tussen Maas, Rijn en Moezel plunderden. Het doelwit waren kerken, kloosters en adellijke residenties in plaatsen als Maastricht, Luik, Tongeren, Aken, Keulen en Koblenz. Uiteindelijk werden de plunderaars ook nog rijkelijk beloond, aangezien ze pas vertrokken nadat keizer Karel III (de Dikke) ze met een grote hoeveelheid goud en zilver had afgekocht.

Twee vikingen

Vondsten uit de Maas

Jacob Schotten (archeologie Venlo): "Archeologische vondsten uit deze periode die aan de aanwezigheid van de Vikingen kunnen worden toegeschreven zijn schaars in Limburg. Wel zijn de weinige vondsten spectaculair en allemaal afkomstig uit de Maas. Het bekendst zijn een zilverschat uit Roermond, een zwaard uit Wessem en een ingeslagen menselijke schedel uit Herten. Vrijwel onbekend is een met zilver en koper ingelegde ijzeren strijdbijl uit Venlo. Het bijltype is bekend uit Noorwegen en kan in de 9e eeuw worden gedateerd. Ook de versieringsmotieven zijn typerend voor het vroegmiddeleeuwse Scandinavië.”


In 1959 en 1960 was de bijl te zien op een tentoonstelling in het Fries Museum te Leeuwarden en het Haags Gemeentemuseum, maar sindsdien is deze vondst helaas spoorloos. Afbeeldingen in de tentoonstellingscatalogus en in een publicatie uit 1961 vormen de enige herinnering aan dit bijzondere voorwerp. Ook gegevens over de vinder, de datum van de vondst en de vondstomstandigheden ontbreken. Al met al is het een nogal schimmige vondst.

 

Venlo verdedigd tegen Vikingen?

Duidelijk is wel dat de bijl past in de bescheiden reeks Vikingvondsten uit de Maas in Limburg. Het wapen is een stille getuige uit een roerige tijd en toont dat ook Venlo ruim 1100 jaar geleden niet ontkwam aan de gevreesde bezoekers.

 

 

Jacob Schotten: "De genoemde Vikinggroep is op zijn tocht over de Maas naar Asselt langs Venlo gekomen. Overal waar de Vikingen opdoken moet de bevolking in paniek zijn geraakt. Dat in Venlo in deze tijd een nederzetting lag, is gebleken bij de opgraving van de Hertogenhof aan de Lohofstraat in 1991. Hierbij is onder meer een gedeelte van een gracht uit circa 900 gevonden".

 

"Zeker is het niet, maar ik denk dat we hier van doen hebben met een verdedigingsgracht rond de nederzetting. Waarschijnlijk stond hier toen ook al een voorganger van de huidige Sint Martinuskerk. De gracht laat naar mijn mening zien dat de bewoners van Vennelon, zoals de plaats heette, vastbesloten waren huis en haard te beschermen tegen ongenode gasten. Ik verwacht dat er vroeger of later meer archeologische vondsten uit deze periode aan het licht komen en een duidelijker beeld van de nederzetting ontstaat", aldus Jacob Schotten.