Venlo
 

Algemeen

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Zegels, stads- en gemeentewapens in Venlo

Het stadswapen van Venlo heeft een zeer lange geschiedenis. De afgebeelde symbolen, de halve leeuw en het anker, gaan terug tot de 13e eeuw. Beide symbolen werden voor het eerst afgebeeld op het oudste zegel van de Venlose schepenen uit 1269. Leeuw en anker maken tot de dag van vandaag deel uit van het officiële wapen van de gemeente Venlo. Over dit wapen en de zegels en wapens van Blerick, Arcen, Velden, Tegelen en Belfeld is een bijzonder boek verschenen.

Geheim-zakenzegel van Venlo 1362-1735

Opnieuw vastgesteld

In november 2010 besloot de gemeenteraad het wapen van de oude gemeente Venlo ook na de fusie van Venlo met Arcen en Velden te continueren. Bij die gelegenheid werd tevens een nieuwe gemeentevlag vastgesteld. Het Venlose gemeentewapen dateert oorspronkelijk uit het jaar 1819 en werd in 2004 na de fusie met Belfeld en Tegelen in licht gewijzigde vorm opnieuw vastgesteld. De geschiedenis van het wapen gaat echter veel verder terug, in ieder geval tot het oudste stadszegel.

 

Wapenspreuk

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van het Venlose wapen geschetst. Bestond het wapen oorspronkelijk alleen uit de halve leeuw en het anker, in de loop der tijd werden deze symbolen op een schild geplaatst, dat weer werd vastgehouden door twee geharnaste ridders. Ook werd de stadsspreuk Festina lente cauta fac omnia mente [Haast u langzaam, doe alles behoedzaam] toegevoegd, die in 2004 officieel onderdeel van het wapen ging uitmaken.

 

Beeldmerk van de stad

Het wapen werd niet alleen op zegels gebruikt, het kwam ook voor op tekeningen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen. In de Middeleeuwen werd het wapen al op de stadspoorten geschilderd. Toen keizer Karel de Vijfde in 1543 in Venlo verbleef, kreeg hij wijn uit een vat waarop het stadswapen was geschilderd. Stedelijke gebouwen waren voorzien van gevelstenen met het stadswapen, een traditie die tot en met de bouw van de burgemeesterswoning na de Tweede Wereldoorlog werd voortgezet. Een groot aantal verenigingen en bedrijven maakte gebruik van het wapen in logo’s. Een bonte geschiedenis dus.

 

Blerick, Arcen en Velden, Tegelen en Belfeld

Met het vaststellen van het oude Venlose wapen voor de nieuwe fusiegemeente, is er een einde gekomen aan de wapens van de opgeheven gemeenten Arcen en Velden, Tegelen en Belfeld. Deze wapens hebben dus hun officiële status verloren, maar leven voort als cultuurhistorisch erfgoed. Ook deze wapens en hun voorgangers worden uitvoerig beschreven in de publicatie.

 

Dit boek is als elfde deel in de reeks Publicaties van het Gemeentearchief Venlo verschenen. Het boek is gebonden in een harde kaft, telt 120 bladzijden en is geïllustreerd met ruim 200 afbeeldingen, bijna allemaal in kleur.

 

Bestelgegevens

Frans Hermans, 'Een bijzonder wapen' 750 jaar Venlose stads- en gemeentewapens, Publicaties van het Gemeentearchief Venlo 11, Venlo 2010. ISBN 978-90-78038-17-7.

 

De winkelprijs is € 9,95. Het boek is ook te koop bij het Gemeentearchief, Dokter Blumenkampstraat 1 5914 PV Venlo. Bereikbaar via archief@venlo.nl of 077-321 95 15. Toezending tegen meerprijs is eveneens mogelijk.

 

[afbeelding: Gemeentearchief Venlo]