Venlo
 

Cultuurlandschap

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie


Cultuurlandschap

Het cultuurlandschap is het door menselijk denken en handelen bepaalde en gevormde deel van de ruimte in de gemeente Venlo. Cultuurlandschap omvat zowel het landelijke als het stedelijke gebied. Daaronder valt zowel het bovengrondse (zichtbare) cultuurlandschap als het ondergrondse (begraven) cultuurlandschap.

Samenhang met archeologie en monumenten

De sectie cultuurhistorie zoekt naar raakvlakken en samenhang tussen archeologie, monumenten en landschap. Het cultuurlandschap is het terrein waarop alle onderdelen samenkomen. De landschapsgerichte benadering biedt mogelijkheden om de bouwkundige en archeologische objecten in hun context te plaatsen.

Versterken

Het cultuurlandschap staat onder druk door de aanleg van infrastructuur, moderne landbouw en verstedelijking. De roep om het landschap te beschermen wordt steeds vaker gehoord. Aan de hand van cultuurhistorische inventarisaties wil de gemeente de bijzondere waarden in kaart brengen, behouden en indien mogelijk de landschappelijke kwaliteit versterken.