Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Spectaculaire reconstructie Schanstoren Arcen

De middeleeuwse Schanstoren in Arcen heeft een nieuw infopaneel gekregen waarop de historie van dit bijzondere bouwwerk uit de doeken wordt gedaan. Dit is een langgekoesterde wens van de inwoners en ondernemers van Arcen. Bijzonder is dat op het infopaneel twee spectaculaire visuals zijn opgenomen van de Schanstoren in zijn oorspronkelijke middeleeuwse vorm.

Schanstoren Infopaneel

Wat kenners vaak wel zien, is voor het grote publiek vaak onzichtbaar en onopvallend. Een goed voorbeeld is middeleeuwse schanstoren. Slechts een beperkt aantal mensen weet dat op deze plek vroeger een immense stadspoort stond. De schanstoren is een bewaard gebleven fragment van deze stadspoort. De oorspronkelijke poort was vele malen groter dan het restant wat er nu nog staat. Wel tien keer zo groot.

 

De middeleeuwse Schanstoren in Arcen

 

Om dit duidelijk te maken is door ontwerper Albert Kiefer en bouwhistoricus Hein Hundertmark een digitale reconstructie van de Schanstoren gemaakt. Die reconstructie was mogelijk omdat tijdens de restauratie van de schanstoren in 2011-2012 nader bouwhistorisch onderzoek werd uitgevoerd.

 

Dit bouwhistorisch onderzoek gaf nieuwe inzichten over hoe de middeleeuwse stadspoort van Arcen er oorspronkelijk heeft uitgezien. Niet alle puzzelstukjes werden gevonden, maar wel een groot aantal. Op basis van de gevonden puzzelstukken kon een redelijk betrouwbare reconstructie worden gemaakt.

 

Reconstructie van de Schanstoren Arcen door Albert Kiefer

 

Het is een langgekoesterde wens van de Arcense inwoners en ondernemers om bij de gerestaureerde Schanstoren een nieuw infopaneel te plaatsen, zodat alle bewoners en bezoekers van Arcen kunnen kennisnemen van de historische betekenis van dit bijzondere bouwwerk.

 

Behalve bij de schanstoren wordt ook een infopaneel geplaatst bij de stadsmuur de Luif aan de Maasboulevard. Het is de bedoeling dat op termijn op meer plekken in de gemeente Venlo dergelijke infoborden worden geplaatst bij belangrijke cultuurhistorische objecten. Arcen heeft de primeur.

 

[Visuals: Albert Kiefer, i.s.m. Hein Hundertmark in opdracht van Gemeente Venlo]