Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Het kazerneterrein van boven bekeken

Veel mensen denken dat archeologen gewapend met een kwastje en schepje, zittend op hun hurken of knieën, minutieus zand opzij schuiven op zoek naar sporen van verre voorouders. Een stereotiep beeld dat te zien is bij uitzendingen van Time Team of documentaires op Discovery Channel.

 

Hoewel kwastjes en schepjes nog steeds gebruikt worden zijn deze echter maar een deel van het verhaal. De moderne archeoloog werkt met de modernste apparatuur, grote kranen en onderzoekt en beschrijft tonnen grond per dag, en dat allemaal dankzij de modernste computers, GPS systemen en de nieuwste ruimtevaartsnufjes.

Luchtopname van de opgraving van Fort Sint Michiel

Luchtfoto's als informatiebron

Maarten Dolmans (archeologie Venlo): "Venlo blijft uiteraard niet achter. Werd bij het archeologisch onderzoek tussen 2002-2004 aan de Maasboulevard voor het eerst gebruik gemaakt van luchtfotografie, bij de eerste onderzoeken op het kazerneterrein (2008) was dat al gemeengoed. Maar ook hier staan de ontwikkelingen niet stil".

 

"In 2008 vroeg Venlo nog aan de zweefclub of ze niet een keertje met een camera in het vliegtuig over Venlo en de kazerne konden vliegen. Anno 2012 gaat dat veel makkelijker. Luchtfoto's worden nu gemaakt met behulp van kleine op afstand bestuurbare helikopters waaronder een camera hangt”, aldus Dolmans. De foto's die met de camera's worden gemaakt zijn direct te zien op een computerscherm waardoor snel en effectief gewerkt kan worden. In 2011 is meermaals samenwerkt met Archeodienst en Joy van der Koelen van AerialCam.nl. Beiden maakten, als onderdeel van het archeologisch onderzoek prachtige luchtfoto's van de kazernegebouwen en van fort Sint Michiel.

 

Toegevoegde waarde bij opgravingen

Tijdens het onderzoek in 2011 zijn naast een uitgebreider onderzoek in de zuidelijke zone van het fort, ook enkele kijkgaten gemaakt in de noordelijke zone. Doel van het onderzoek was immers de ligging van de muren van het fort exact vast te stellen. De foto's geven een hele mooie indruk van de omvang van het terrein en het daaronder liggende fort.

 

 

Op de gecombineerde luchtfoto met de daarin geprojecteerde luchtfoto's van de opgravingen is goed te zien waar de vestingmuren van het fort precies zijn aangetroffen. Vanuit de lucht is de structuur van het fort dus ook veel beter te zien en dus te begrijpen. Zo is ook te zien dat bepaalde bovengrondse structuren met bomen en wegen (Horsterweg) nog een directe relatie hebben met het fort.

 

Op de luchtfoto's zijn met name in het zuiden en het oosten tientallen meters van de (soms meer dan 5 meter hoge) muren te zien. Duidelijk is dat fort en kazerne met elkaar verweven zijn en de meters dikke muren van het 17e eeuwse fort letterlijk doorlopen onder de vroeg 20e eeuwse gebouwen van de kazerne. Zo is goed te zien dat de vestingmuur en delen van de poterne (ondergrondse gang) vlak voor een grote loods liggen.

 

 

Iets oostelijker, tussen een van de gebouwen en het talud van het spoor ligt een groot stevig bastion. Binnen het bastion met twee zijden van elk 75 meter staan nu twee gebouwen van de kazerne. Op de luchtfoto zijn ook de twee bominslagen van Amerikaanse bommen goed waarneembaar. De ene heeft de vestingmuur ten dele weggeslagen, de andere is precies op de muur ontploft en heeft een groot gat achtergelaten.

 

Ook dit najaar worden weer de nieuwste technieken ingezet tijdens het archeologisch onderzoek op het kazernekwartier.