Venlo
 

Archeologie

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Bijzondere vondst uit de 6e eeuw in Blerick

Tijdens archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van het Kazernekwartier is op op 27 september op de locatie van het nieuw te bouwen MFC een bijzondere vondst gedaan. Direct ten westen van de Venrayseweg, niet ver van de ingang van het kazerneterrein, vonden archeologen sporen van een Merovingisch gebouwtje uit de 6e of 7e eeuw: een zogenoemde 'hutkom'.

 

Sporen van een hutkom in Blerick

 

Ambachtelijke werkplaats

Een hutkom is een half ingegraven gebouwtje, waarvan de dakrand grotendeels op het maaiveld ligt. Hutkommen dienden als opslagruimte of ambachtelijke werkplaats voor bijvoorbeeld wevers of metaalbewerkers. In Zuid-Nederland doet de hutkom z’n intrede in de Laat-Romeinse tijd (270-500 na Christus). Voorbeelden uit deze periode zijn opgegraven in Gennep. Ook in de Merovingische tijd (500-750 na Christus) komen hutkommen voor, maar direct nadien verdwijnen ze ten zuiden van de Rijn van het toneel. De lengte en breedte van hutkommen varieert, maar ligt veelal rond de 3 bij 2 meter.

Reconstructie Merovingische hutkom

Potscherven uit de Blerickse hutkom dateren deze in de Merovingische tijd. In 1994 is langs de Antoniuslaan, circa 750 meter zuidelijker, ook een Merovingische hutkom gevonden. Omdat hutkommen bijgebouwtjes zijn en altijd binnen een nederzetting liggen, ontstaat het beeld van een merovingische nederzetting in Blerick in een langgerekte zone langs de Maas. Buiten Blerick zijn Merovingische hutkommen in onze contreien alleen bekend uit Maastricht, Grubbenvorst en Cuijk, allemaal plaatsen langs de Maas.

 

Perspectief hutkom

 

Grote betekenis

De betekenis van deze vondst is groot. In Zuid-Nederland is alleen in Noord-Brabant noemenswaardig archeologisch onderzoek verricht naar Merovingische nederzettingen. In Limburg is daarentegen nog vrijwel geen archeologische informatie over deze periode voorhanden. Dat terwijl we uit historische bronnen weten dat juist het Limburgse Maasdal een kerngebied was in het Merovingische rijk.

 

Maastricht was bijvoorbeeld een belangrijke plaats. De Romeinse voorgeschiedenis van Maastricht speelt hierbij een rol, omdat Merovingische machthebbers zichzelf beschouwden als erfgenamen van het Romeinse rijk. Mogelijk oefenden ook in Blerick resten van een Romeinse nederzetting (Blariacum) aantrekkingskracht uit op kolonisten uit de 6e en 7e eeuw.

 

[Foto: Archeodienst | tekening: Heimatverein Roßtal]

 

Links

Topvondst archeologie in Blerick (artikel Dagblad de Limburger)

Merovingische hutkom gevonden in Blerick (reportage L1)