Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Oud-Tegelen en Steyl in beeld gebracht

Woont u in de nieuwbouwwijk Maasveld in Tegelen en fietst u wel eens door de Oudemarktstraat, de Sint Martinusstraat of de Hoekstraat naar het Centrum? Dan is u vast wel eens opgevallen dat in deze straten nog veel oude huizen met fraaie tuinen en oude bomen staan. Wat veel Tegelenaren niet weten is dat deze buurt het ‘echte’ centrum van Tegelen is: Aad-Tegele, dat in de jaren zestig nog op de nominatie stond om geheel gesloopt te worden. Tegenwoordig denken we daar gelukkig anders over.

 

Hoekstraat met Kranenbreukershuis

 

Toegevoegde waarde

Omdat de bewaard gebleven oude dorpskern toegevoegde waarde heeft voor het totale centrum van Tegelen, heeft de gemeente Venlo al in 2001 een cultuurhistorisch rapport laten maken. Daaruit is gebleken dat de oude panden, het historisch groen en de waardevolle open erven in het gebied tussen de Hoogstraat, Oude Marktstraat, Grotestraat en de Beekstraat zondermeer behoud en bescherming verdienen.

 

Oud-Tegelen gezien vanaf de Sint Martinuskerk

 

In het nieuwe bestemmingsplan Centrum Tegelen, pas vastgesteld door de gemeenteraad, zijn daarom speciale regels voor het gebied opgenomen. Zo kunnen de waardevolle open erven bijvoorbeeld niet meer zondermeer bebouwd worden.

Panorama kerk Tegelen

Aantrekkelijk centrum

Naast aandacht voor cultuurhistorie in het bestemmingsplan laat de gemeente Venlo beschrijvingen maken van historische panden in het gebied. Het zijn met name panden uit de 18e en 19e eeuw, uit de periode vóór de komst van de grote fabrieken in Tegelen. Bureau Bouwwerk uit Utrecht is daar vanaf 2009 mee bezig. Het is de bedoeling om deze panden aan te wijzen als gemeentelijk monument, zodat ze voor de toekomst behouden blijven.

 

Winters beeld van de Sint MartinusstraatRoy Denessen (Monumenten Venlo): ‘In het centrum van Tegelen zijn in de jaren zestig, zeventig en tachtig veel oude panden verdwenen. We merken dat veel inwoners van Tegelen het verlies aan identiteit door sloop van historische panden jammer vinden. Een aantrekkelijk centrum bestaat immers uit meer dan winkels, appartementen en parkeerplaatsen. Oude panden dragen bij aan de belevingswaarde van het centrum en hebben daardoor meerwaarde, ook in economische zin. De gemeente Venlo wil daarom zorgvuldig omgaan met wat er nog is. Het bewustzijn van burgers is daarbij van groot belang. Dat is er gelukkig in Tegelen!’

 

Steyl

Behalve ‘Aad-Tegele’ wordt ook de Maashoek en de omgeving Veerweg ‘op Steyl’ onder de loep genomen. Ook hier verricht Bureau Bouwwerk onderzoek naar historische panden en maakt daarvan beschrijvingen. In Steyl zijn de afgelopen jaren met name 19e-eeuwse kloostergebouwen en tuinen aangewezen als monument. De panden die nu onderzocht worden dateren uit de 17e en 18e eeuw, de periode toen het Steyl als Maashaven economisch voor de wind ging.

 

18e-eeuwse panden aan de Veerweg in Steyl

 

Anders dan Venlo

Als het onderzoek van Bureau Bouwwerk klaar is worden de resultaten op deze website gepubliceerd. Roy Denessen: 'Wat we nu al hebben kunnen vaststellen is dat er in het verleden in Tegelen en Steyl op een aantal punten anders werd gebouwd dan in Venlo. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat Tegelen Guliks was, in tegenstelling tot het Gelderse Venlo. We overwegen dan ook om informatiebordjes bij de panden zelf te plaatsen, zodat iedereen van de bijzondere bouwgeschiedenis van Tegelen en Steyl kennis kan nemen’.

 

Links

Bestemmingsplan Centrum Tegelen

Bestemmingsplan Kloosterdorp Steyl

Cultuurhistorische waardenkaart Oud-Tegelen

Onderzoeksrapport historische dorpskern Tegelen

 

[Foto: Roy Denessen]