Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Vernieuwd Brim per 1 januari 2011

Bent u eigenaar van een rijksmonument en van plan werkzaamheden uit te voeren om dit monument te onderhouden? Dan is het goed dat u zich verdiept in de nieuwe Brim-regeling. Via Brim kunt u namelijk in aanmerking komen voor een laagrentende lening of voor een subsidie voor de onderhoudskosten.

 

Wat is het vernieuwde Brim?

Per 1 januari 2011 gaat het vernieuwde Brim in werking. Brim staat voor Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten. Dit is een subsidieregeling die planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimuleert. In het kort wijzigt het Brim als volgt:

  • De regeling is eenvoudiger, zowel de procedure als de indeling in monumenttypen.

  • In een aantal gevallen is het subsidiepercentage verhoogd, net zo als de maximale subsidiabele kosten.

  • Groene en archeologische monumenten komen in aanmerking voor subsidie.

  • Een aanvraag gaat niet meer op monumentnummer, maar op zelfstandige eenheid.

  • De eigenaar staat nog meer centraal en kan bijvoorbeeld zelf kiezen voor een lening in plaats van een subsidie.

Brim 2011: financiële ondersteuning naast fiscale aftrek

Op grond van het Brim 2011 kunt u als monumenteneigenaar in aanmerking komen voor subsidie of een goedkope lening voor de instandhouding van uw beschermde monument. Zowel de subsidie als de lening kunt u combineren met fiscale aftrek van onderhoudskosten.

 

Waar komt u voor in aanmerking als eigenaar van een monument?

U bent eigenaar van een woonhuis: lening
Voor eigenaren van woonhuizen is er de zogenaamde Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een laagrentende financiering die u aan kunt vragen als uw monument in oorsprong geheel of gedeeltelijk (meer dan 50%) een woonhuis is. De hoogte van het leenbedrag is afhankelijk van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten. U kunt 70% van deze kosten financieren, met een maximum van € 300.000,=.

 

U bent eigenaar van een ander rijksmonument: subsidie
Voor eigenaren van andere rijksmonumenten is er instandhoudingssubsidie. Dit is beschikbaar als uw monument in oorsprong geen woonhuis is maar een boerderij, een kasteel, landhuis, molen of kerk. Als eigenaar van een kerk is het subsidiepercentage 65%, over een maximumbedrag van € 700.000. Eigenaren van overige monumenten (behalve woonhuizen) hebben recht op een subsidiepercentage van 60% over een maximumbedrag van € 100.000,=.

 

Nieuw: U bent eigenaar van een ‘archeologisch monument’: subsidie
Eigenaren van archeologische monumenten kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor de instandhouding van hun bezit.

 

Ook nieuw is een extra keuzemogelijkheid voor u als eigenaar. Als u in aanmerking komt voor subsidie, mag u ook kiezen voor de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek in plaats van de instandhoudingssubsidie.

 

Voorbeeldberekeningen

Voorbeeld 1
Een particuliere moleneigenaar restaureert zijn molen voor € 100.000,=. De subsidiabele kosten worden vastgesteld op € 75.000,=. Molens vallen onder overige monumenten. Het subsidieplafond voor molens bedraagt € 100.000,=. Het subsidiepercentage is 60%. De maximale subsidie bedraagt dus € 45.000, =.

Voorbeeld 2
De eigenaar van een boerderij restaureert zijn boerderij voor € 145.000,=. De subsidiabele kosten worden vastgesteld op € 115.000,=. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,=. De eigenaar komt in aanmerking voor 60% subsidie, dus € 60.000,=.

 

Aanvraag per zelfstandig onderdeel in plaats van per monumentnummer

U komt in aanmerking voor een bijdrage per zelfstandig onderdeel. Het kan zijn dat er meerdere zelfstandige onderdelen onder één monumentennummer vallen in het Monumentenregister, bijvoorbeeld een kerk en een pastorie. Voorheen kon u dan slechts één aanvraag doen. Nu kan dat per zelfstandig onderdeel. Ook de maximale bedragen en percentages gelden dan per zelfstandig onderdeel.

 

Toets: subsidie of lening?

Wilt u weten waar u met uw rijksmonument voor in aanmerking komt? Met een eenvoudige toets van de rijksdienst kunt u dit uitzoeken.

 

Hoe vraagt u een lening of subsidie aan?

U kunt de laagrentende lening van de Restauratiefonds-hypotheek zowel online als op papier aanvragen:
Online: direct online de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen
Papier: download aanvraagformulier Restauratiefonds-hypotheek
Meer informatie: download bijlage voorwaarden en kenmerken Restauratiefonds-hypotheek

 

U kunt de Brim-subsidie online aanvragen op www.brimaanvraag.nl

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Brim-regeling? Kijk dan op www.monumenten.nl/brim.