Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Herbestemming Genooyerhof en Puddingfabriek in Venlo

Twee monumentale panden in Venlo kunnen worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe bestemming. Mede dankzij provinciale subsidies kunnen de kapelboerderij Genooyerhof (1846) en de oude puddingfabriek (1526) in de binnenstad worden aangepakt. Provinciebestuurder Ger Koopmans bracht het goede nieuws tijdens een werkzoek aan Venlo op donderdag 11 december 2014.

Puddingfabriek vanuit de H. Geeststraat

Gedeputeerde Ger Koopmans: 'De oude puddingfabriek is een verborgen juweeltje in de binnenstad van Venlo. En bij de kapel in Genooi, die nog altijd volop in gebruik is, hoort van oudsher de monumentale boerderij. Zowel de puddingfabriek als de kapelboerderij staan momenteel leeg. Beide kunnen flink wat opknapwerk gebruiken. De eigenaars van de panden kunnen nu, met hulp van de provincie en van de gemeente, duurzame restauratie en herbestemming realiseren, waarmee ze opnieuw waarde krijgen voor de gemeenschap in Venlo'.

 

Wethouder Jos Teeuwen is blij dat beide panden nu eindelijk kunnen worden aangepakt. 'Behoud van een monument is één, ik ben ook geïnteresseerd in een goede en passende herbestemming. Monumenten zijn geen museumstukken. Ze moeten leven en de stad versterken. Deze subsidies, en de particuliere investeringen, dragen daar zeker toe bij'.

 

Genooyerhof nabij de gelijknamige kapel

Kapelboerderij Genooyerhof

De kapelboerderij (in zijn huidige vorm uit 1846) maakt deel uit van het complex Kapel van Genooi. Het monumentale complex bestaat uit een kapelboerderij, een tweetal kapellen en een tot restaurant verbouwde schuur, de ‘Genuuerie’. Het geheel is eigendom van de Martinusparochie. De kapelboerderij vormt het laatste onderdeel van het complex met een restauratiebehoefte. Het pand staat leeg en is deels in verval. Het rijksmonument krijgt naast een woonfunctie, een bestemming als Bed & Breakfast.

 

De kapel van Genooi in de jaren dertig

 

Puddingfabriek

Het van oorsprong middeleeuwse complex in de binnenstad van Venlo staat al enige decennia leeg. Dit heeft van de ene kant geleid tot bouwtechnische problemen. Van de andere kant is het daardoor ook gespaard gebleven van grote ingrepen. Het merendeel van de bouwmassa uit 15e (kelders en balken), 16e (achterbouw) en 17e eeuw (gedeelte voorbouw en kapconstructie) is nog aanwezig.

 

In de 20e eeuw was hier de bank van lening gevestigd. Daarna Puddingfabriek Javero, vandaar de huidige naam. Er werd al jaren gezocht naar een goede herbestemming, waarbij de monumentale waarden optimaal worden behouden. Een deel leent zich prima voor starterswoningen en voor studenten. Verwacht wordt dat deze doelgroep hier graag wil wonen. Het gaat om kwalitatief goede woningen met een bijzondere historische sfeer dicht bij het uitgaansgebied gelegen.

 

Puddingtrechters in de achterbouw van de Puddingfabriek

 

Links

Houtstraat voorbeeld middeleeuwse ruimtelijke ordening (artikel limburger)

Bouwhistorisch rapport Genooyerhof (Michel van Dam Bureau BAAC)

Bouwhistorisch rapport Puddingfabriek (Birgit Dukers Buro4 Bouwhistorie)