Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Nieuw leven voor monumentaal Mutsaersoord?

Het Mutsaersoord aan de Schaapsdijkweg is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1929-1930. Het pand heeft momenteel geen functie en staat leeg. De Mutsaersstichting, de eigenaar van het monument, zoekt al geruime tijd naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuwe bestemming. Dit blijkt voor de zorginstelling geen eenvoudige klus. Mutsaersstichting en gemeente zijn daarom in gesprek over de toekomst van het gebouw. Sloop van waardevol Venloos erfgoed moet immers worden voorkomen.

Mutsaersoord_0

Herstellingsoord

Het Mutsaersoord werd oorspronkelijk gebouwd als herstellingsoord ter bevordering van de gezondheid van het personeel van de ‘Roomsch-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel Sint Raphael’. Het herstellingsoord werd genoemd naar de geestelijk adviseur van Sint Raphael, de Bossche bisschop A.J.M. Mutsaers. Uitbaters waren de Zusters van de H. Vincentius. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het Mutsaersoord deel uit van Duitse militaire vliegveld Fliegerhorst op de ‘Groote Heide’. Na de oorlog werd het weer in gebruik genomen als herstellingsoord. Begin jaren tachtig vertrokken de zusters.

 

Het Mutsaersoord kort na de voltooiing in 1930

 

Bijzonder monument

In 1988 werd het Mutsaersoord aangewezen als gemeentelijk monument. Reden was niet alleen de zakelijk-expressionistische architectuur, maar ook de doordachte opzet van het gebouw en de fraaie ligging op de beboste steilrand. Voor het ontwerp uit 1928 tekende de bekende Venlose architect Jules Kayser (1879-1953), die zich liet inspireren door de toentertijd spraakmakende Amsterdamse School.

 

Sinds het vertrek van de zusters waren de opvattingen over herstellingsoorden drastisch veranderd. Mutsaersoord werd Mutsaersstichting, een professionele instelling voor jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De zorgtaken werden uitgebreid en op het omliggende terrein verrezen nieuwe gebouwen. Het oorspronkelijke Mutsaersoord, de bakermat van de zorginstelling, kwam leeg te staan.

 

Het Mutsaersoord zoals het er tegenwoordig uitziet

 

Nieuw leven

Leegstand leidt tot verval en is funest voor monumentale panden. Het vinden van een nieuwe bestemming is daarom een vereiste. Alleen dan is behoud gegarandeerd. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een nieuwe bestemming voor het Mutsaersoord heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek is aangegeven wat belangrijk is aan het monument, wat behouden moet worden en wat zou kunnen veranderen. Met name dat laatste aspect is van belang. Monumenten zijn immers gebouwen die met de tijd mee kunnen veranderen, zonder het monumentale karakter te verliezen.

 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het Mutsaersoord goed is aan te passen aan een nieuwe, eigentijdse bestemming. Behoud én ontwikkeling zijn allebei mogelijk, zodat het gebouw met de tijd mee kan veranderen. De gemeente onderschrijft de resultaten van het onderzoek. Dit biedt ruime perspectieven voor het monumentale Mutsaersoord.

 

Het onderzoek naar het Mutsaersoord, cultuurhistorische waardestelling en transformatieruimte is hier te raadplegen.