Venlo
 

Archeologie

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Opgedoken paal uit de Maas is van het beleg van Parma

De ouderdom van de houten paal, die tijdens het duikonderzoek begin dit jaar in de Maas is gevonden, is bekend. Omdat de paal werd gevonden in het verlengde van de Romeinse Maasovergang, was er een kans dat het fragment deel had uitgemaakt van een Romeinse brug, bruggenhoofd of steiger. Dat blijkt nu echter niet het geval te zijn.

 

De eikenhouten paal stamt niet uit de Romeinse tijd, maar uit het einde van de 16e eeuw. De boom waaruit de paal is gemaakt werd gekapt tussen 1574 en 1590 in het gebied ten zuiden van Venlo, tussen de Rijn en de Maas. De datering is vastgesteld door jaarringenonderzoek van een houtmonster in een laboratorium, zogenaamd 'dendrochronologisch onderzoek'. Omdat de paal is aangepunt heeft deze vrijwel zeker deel uitgemaakt van een aanlegsteiger of bruggenhoofd.

Belegering Parma-2

Wel of geen Romeinse brug?

Maarten Dolmans (archeologie Venlo): 'Helaas blijft door deze datering onduidelijkheid bestaan over de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse brug over de Maas tussen Venlo en Blerick. Dat er een overgang tussen de Romeinse vicus (nederzetting) van Venlo en Blariacum is geweest staat vast. De in 2009 ontdekte Romeinse weg in Raaijweide eindigt aan de oever van de Maas recht tegenover de vicus. Bekend is dat de Maas op deze plek vroeger vrij ondiep was en dat het in droge zomers mogelijk was te voet de Maas over te steken'.

 

In Cuijk was de situatie in de Romeinse tijd vergelijkbaar. Dolmans: 'Hier weten we door archeologische vondsten uit de Maas zeker dat er een brug was. Vandaar dat ook in Venlo een Romeinse brug niet wordt uitgesloten, maar voorlopig ontbreken bewijzen hiervoor. Mocht Venlo geen vaste brug hebben gehad, dan hebben de Romeinen vrijwel zeker gebruik gemaakt van een scheepsbrug, of nog waarschijnlijker, een veerpont'.

 

Beleg van Parma

De vraag is nu: waarvoor is de paal in de 16e eeuw gebruikt? De paal heeft zeer waarschijnlijk deel uitgemaakt van een aanlegsteiger of een tijdelijke brug tijdens het beleg van de Hertog van Parma in 1586.

 

Venlo was vanaf 1579 als Staatse stad vrijwel geheel ingesloten door Spaans gezinde steden en dorpen als Roermond, Straelen en Weert. In 1586 sloot de hertog van Parma Venlo in met een enorme troepenmacht, nadat hij eerst Antwerpen had ingenomen. Na intensieve beschietingen gaf Venlo zich over. Waarschijnlijk is de opgedoken vondst één van de palen die gebruikt zijn voor de bouw van een tijdelijke brug over de Maas, zoals die op een prent van de belegering uit 1586 te zien is.

 

[Herkomst afbeelding: Gemeentearchief Venlo]