Venlo
 

Algemeen

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Historische pannenpersen als herinnering

Om de herinnering aan het industriële verleden van Belfeld levend te houden zijn op 31 mei 2012 in het Koramic Kwartier twee gerestaureerde historische pannenpersen geplaatst. De keramische industrie, met name dakpannenfabriek Janssen-Dings, was lange tijd beeldbepalend voor het eens in fabrieksrook gehulde dorp.

 

Twan Ernst (Cultuurhistorie Venlo): ‘De keramische industrie is voor de regio Venlo-Swalmen ontzettend belangrijk geweest. In vrijwel elke plaats in deze streek zijn wel één of meerdere monumenten of kunstwerken die naar dat gezamenlijke verleden verwijzen. In Belfeld was er echter geen enkele verwijzing naar deze industrietak te vinden. Dat manco is nu opgevuld.'

 

Het monument bestaat uit twee oude pannenpersen die vervaardigd zijn bij de Tegelse machinefabriek Mulder. Het oudste exemplaar uit 1936 heeft tot de sluiting van de fabriek in 2002 lange tijd als sledepers zijn diensten bewezen. Door de plaatsing voor de appartementencomplexen Mulden en Tuile du Nord is er een relatie gelegd met deze namen van dakpanmodellen.

 

 

Ringoven Janssen-Dings

Passende plek

Behalve de pannenpersen en de namen van de appartementen hebben ook straatnamen als Kollergang, Het Lager en Blauwe Oven in het Koramic Kwartier historische ‘roots'. Tot 2002 domineerden de gebouwen van Janssen-Dings/Koramic Belfeld. In het fabriekscomplex zijn sinds 1892 miljoenen dakpannen geproduceerd. Nu staan er de woningen van een nieuwe wijk. De middelen voor de herplaatsing van de pannenpersen werden bijeengebracht door Wienerberger (als opvolger van Janssen-Dings), aannemersbedrijf Jongen, Woonservice Urbanus en de gemeente Venlo.

 

 

Vrijwilligersproject

'Nadat de noodzakelijke financiën bij elkaar gedragen waren, zijn de persen door vijf vrijwilligers onder handen genomen. In oktober 2011 werd aan de klus begonnen. Uiteindelijk zou meer dan 500 uur in de restauratie worden gestoken, maar het resultaat mag er zijn. Ze vormen een fraai eerbetoon aan de vele arbeiders die vaak zwaar werk moesten verrichten in deze industrietak', aldus Twan Ernst.

 

[Foto's: Urbanus Woonservice Belfeld, Zebra Fotostudio's Venlo]