Venlo
 

Monumenten

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Nieuw leven voor herberg en stijfselfabriek ‘den Gouden Berg'

Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het historische complex ‘den Gouden Berg’ in Tegelen overgenomen. Een restauratie en herbestemming van dit achttiende-eeuwse woonhuis annex herberg en stijfselfabriekje zal in 2015 worden uitgevoerd met steun van de provincie Limburg en de gemeente Venlo. Ook particulieren uit de omgeving dragen financieel bij.

 

Historische dorpskern verder opgeknapt

Het gebouw heeft een ruimtelijke sleutelpositie in de historische kern van Tegelen. Door sloop, verkrotting en nieuwbouw zijn elders in het centrum veel oude panden verloren gegaan. De cultuurhistorie van Tegelen, een vroeg industrieel centrum in Noord-Limburg, met bierbrouwerijen, pottenbakkerijen en dakpanfabrieken, is bijzonder en de gemeente Venlo heeft een plan tot revitalisatie van de oude dorpskern ingezet. Vorig jaar werd door ‘Hendrick de Keyser’ reeds het bouwvallige ‘Kranenbreukershuis’ gerestaureerd. Deze restauratie krijgt nu een ambitieus vervolg met ‘den Gouden Berg’.

 

Gouden Berg schild

Herberg, brouwerij en stijselfabriekje

Het monument aan de Sint Martinusstraat, met een groot gevelschild van een gouden berg, werd in 1762-1763 gebouwd. Mogelijk gebeurde dat in opdracht van het echtpaar Houba-Bosch, die in 1763 trouwden. Willem Houba was één van de grondleggers van de dakpannenindustrie in Tegelen. Het complex bleef meer dan anderhalve eeuw in het bezit van de familie Houba. Het was als woonhuis met herberg en bierbrouwerij een bekend etablissement in de regio, de plek waar ook diverse nog bestaande verenigingen en instellingen zijn opgericht; zoals bijvoorbeeld de Tegelse Passiespelen. Bij het huis horen vanouds enkele bedrijfsgebouwen die in het verleden verschillende functies hadden, zoals brouwerij met branderij, pakhuis en stijfselfabriekje.

 

het huis 'den Gouden Berg', gebouwd omstreeks 1762

 

Herbestemming

In 1938 werd het pand gekocht door de familie Oehlen. De voormalige gelagkamer van de herberg werd ingericht als verf- en behangwinkel. Het historische interieur, met ‘gespelderde’ plafonds en negentiende-eeuwse onderdelen, bleef bewaard. Nu het pand met steun van de familie Oehlen en genoemde fondsen is overgedragen aan ‘Hendrick de Keyser’ is de derde eigenaar in 250 jaar aangetreden. Hierbij zal het blijven, want de Vereniging verkoopt eenmaal verworven panden nooit meer. Restauratie van het stijfselfabriekje is snel nodig om verder verval te voorkomen. Bij de restauratie zal een leerlingwerkplaats worden ingericht. In het complex worden drie wooneenheden en een bedrijfsruimte/atelier gerealiseerd.

 

Stijfselfabriekje van Houba uit 1842

 

Meer informatie

Vereniging Hendrick de Keyser: aanwinst in Tegelen

Persbericht Vereniging Hendrick de Keyser

 

Rekening uit 1912 van de Gouden Berg