Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Restauratie Puddingfabriek klaar!

Ruim anderhalf jaar heeft de familie Pasch hard gewerkt aan de restauratie van de zogenoemde Puddingfabriek in de Venlose binnenstad. Het tot voor kort bouwvallige monument heeft een ware metamorfose ondergaan.

 

De Puddingfabriek aan de Houtstraat 9-11 werd in de jaren zeventig door de familie Pasch verworven met de intentie om ter plaatse een voor die tijd moderne winkelpassage te bouwen. Het was de bedoeling om de oude Puddingfabriek te slopen, wat destijds eerder regel dan uitzondering was. Het pand was in verval en de historische waarde was nagenoeg onbekend.

Puddinggevel

Maar tot sloop kwam het niet. De Puddingfabriek, waarvan de oudste delen uit 1519 en 1526 dateren, werd in 2005 aangemerkt als gemeentelijk monument. Daarmee werd als eerste stap het historisch belang van het verkrotte pand onderkend. Uiteindelijk werd niet ingezet op afbraak, maar op duurzame restauratie en herbestemming. In het middeleeuwse complex zijn de afgelopen periode 7 woningen en een commerciële, openbare functie gerealiseerd. De restauratie is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeente Venlo en de provincie Limburg.

 

 

Wethouder Jos Teeuwen (Erfgoed) over de restauratie: "Geweldig dat dit stukje Venlose geschiedenis weer een functie heeft gekregen. De middeleeuwse Puddingfabriek is letterlijk uit stof en puin herrezen en daardoor een blikvanger geworden in de historische binnenstad. Het project is een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen een private partij en de overheid. Het eindresultaat is prachtig. Alleen door samen op te trekken kunnen soortgelijke herbestemmingsprojecten in de toekomst van de grond komen. Dit is van cruciaal belang voor de vitaliteit van de stad”.

 

 

De Puddingfabriek is één van de oudst bewaard gebleven, van oorsprong middeleeuwse panden in de binnenstad van Venlo. Eeuwenlang heeft het dienst gedaan als voornaam woonhuis, handelshuis, bank van lening en uiteindelijk als fabriekspand voor de productie van instant pudding. In de tweede helft van 20e eeuw trad echter het verval in. Vanaf de jaren zeventig werd het niet meer actief gebruikt en diende het pand deels als opslagruimte. De achterbouw stond in 2014 zelfs op instorten.

 

 

Dat was het moment om in te grijpen”, aldus eigenaar Han Pasch. "De historische waarde van het complex was te groot om de ondergang met lede ogen aan te zien. Venlo dreigde een belangrijk historisch pand te verliezen. Het was een ultieme poging waard om te zoeken naar mogelijkheden om de Puddingfabriek te restaureren, een nieuwe bestemming te geven en daarmee voor Venlo te behouden. En dat is gelukt!”

 

Links

Houtstraat voorbeeld middeleeuwse ruimtelijke ordening (artikel limburger)

Bouwhistorisch rapport Puddingfabriek (Birgit Dukers Buro4 Bouwhistorie)

Onderzoek naar middeleeuwse panden in de Venlose binnenstad