Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Middeleeuwse stadsmuur 'de Luif' wordt gerestaureerd

Half oktober is begonnen met de restauratie van de Luif, het restant van de middeleeuwse stadsmuur aan de Maasboulevard. De historische muur is momenteel letterlijk de hoeksteen van het moderne Maaspoortgebouw, waarin ook de Primark is gehuisvest. De nieuwbouw en de openbare ruimte zijn onlangs gereed gekomen. Nu is de middeleeuwse muur aan de beurt.

Luif en Maaspoort

De laatste restauratie van de Luif vond plaats in 1968. De middeleeuwse muur is inmiddels weer toe aan groot onderhoud. Het metselwerk wordt aangepakt, waarbij onder andere de oorspronkelijke voegen met kalkmortel terugkomen. Tijdens de werkzaamheden wordt bouwhistorisch onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het oorspronkelijke middeleeuwse muurwerk, zodat de restauratie daar zorgvuldig op kan worden afgestemd. Aan de voorzijde wordt het maaiveld verlaagd, zodat de muur beter in het zicht komt. Ook wordt de oorspronkelijke bestrating van Maaskeitjes aan deze zijde hersteld. De kosten voor de restauratie bedragen ongeveer 287.000 euro. De provincie Limburg levert een bijdrage van 113.504,50 euro. De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente Venlo, als eigenaar van de Luif. De werkzaamheden duren tot en met maart 2015.

 

stadsmuur 'de Luif' wordt gerestaureerd

 

Middeleeuws monument

Eeuwenlang was de Luif onderdeel van de indrukwekkende stadsmuur, waarvan de bouw begon vanaf midden 14de eeuw. De naam Luif is vermoedelijk afkomstig van de houten luifel die in vorige eeuwen op deze plaats aan de stadsmuur was bevestigd. Onder deze luifel werd de vismarkt gehouden. Aan de stadszijde waren vanaf de late Middeleeuwen huizen tegen de Luif gebouwd. Vandaar dat ook vensters in de muur zijn aangebracht, op de plek waar vroeger schietgaten zaten. Toen de vestingwerken in de 19de eeuw met de grond gelijk werden gemaakt, bleef de Luif staan vanwege de woningen die er tegenaan waren gebouwd. Het bouwwerk was aanmerkelijk groter dan tegenwoordig.

 

De Luif als onderdeel van een historisch huizenblok omstreeks 1900

 

In de Tweede Wereldoorlog werd de Luif fors beschadigd. Na de oorlog oordeelde men dat het bouwwerk niet te redden was en in 1946 werd begonnen met de afbraak. Een stuk muur van 30 meter lang en ongeveer 4,5 meter hoog liet men echter staan, als herinnering aan het glorieuze vestingverleden van Venlo. Het restant kwam geheel vrij in een plantsoen te staan. Diverse ambitieuze restauratieplannen zijn voor de middeleeuwse muur bedacht, die echter niet werden uitgevoerd. In 1968 vond een eenvoudige conservering plaats, waarbij de ruïneuze muur netjes werd afgewerkt en deels werd aangevuld. In hetzelfde jaar werd de Luif aangewezen tot rijksmonument.

 

Het restant van De luif na de Tweede Wereldoorlog

 

De Luif nu

Momenteel maakt de Luif dus weer deel uit van een groter geheel. Alleen staan er geen woningen tegen de muur, maar een nieuw schouwburg- en winkelcomplex. Aan de binnenzijde van de muur bevinden zich zeven grote bogen die van oudsher de weergang droegen. Aan deze zijde is een beperkte ruimte beschikbaar, waaraan nog geen exacte functie is toegekend. De gemeente Venlo onderzoekt momenteel de mogelijkheden om hier een cultuurhistorische verbeelding te realiseren over het verleden van de stad in het algemeen en over de vestingwerken in het bijzonder. Deze ruimte kan dan op gezette tijden worden opengesteld voor publiek. Ook andere gebruiksfuncties worden onderzocht.

 

[Foto's: Ton Desar (gemeente Venlo) en Gemeentearchief Venlo]