Venlo
 

Algemeen

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Katern over Park Rijnbeek, Venlo en de Fossa Eugeniana

Woonwenz opende op 26 april 2012 twee nieuwe woongebouwen in Park Rijnbeek nabij de Laaghuissingel. De namen van deze gebouwen verwijzen naar historische personages: 'Markies Spinola' en 'Hertogin Isabella'.

 

Wist u dat deze Italiaanse markies en deze Spaanse Hertogin een belangrijke rol hebben gespeeld in het Venlo van de 17e eeuw? En dat de erfenis van de markies en de hertogin nog steeds in Venlo en omgeving is te zien? In aflevering 15 van de reeks Venlose katernen leest u er alles over.

Hertogin Isabella Eugenia [1566-1633] en haar echtgenoot hertog Albrecht

Fossa Eugeniana

De Rijnbeek is in feite een oude kanaalbedding van de Fossa Eugeniana, het kanaal tussen Maas en Rijn dat vanaf 1626 door de Spanjaarden werd aangelegd om de handel van de Hollanders te ontregelen. Daarnaast vormde het kanaal met zijn ruim twintig forten een belangrijke verdedigingslinie. Het was immers de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

 

De vesting Venlo aan de Maas met rechts onderaan de Fossa Eugeniana

 

De vesting Venlo moest de aansluiting van het kanaal op de Maas beveiligen. Aan de Rijn vervulde Rheinberg dezelfde functie. Hoewel het kanaal niet helemaal werd voltooid, zijn de restanten tegenwoordig nog zeer duidelijk aanwezig in het landschap. Fraai voorbeeld is Fort Hazepoot nabij de grens aan de Lingforterweg in Arcen.

 

Droge bedding van de Fossa Eugeniana in Arcen

 

Hertogin Isabella verwijst naar Isabella Clara Eugenia, dochter van de Spaanse koning Filips II en landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden namens de koning. De van oorsprong Italiaanse Markies Spinola uit Genua was de legeraanvoerder die verantwoordelijk was voor de aanleg van het kanaal onder Spaans bewind.

 

In het Venlose Katern wordt de geschiedenis van de Fossa Eugeniana beschreven. Ook wordt aandacht geschonken aan het kunstproject dat door Tom Smetsers in opdracht van Woonwenz is gerealiseerd in het park rondom de woningen. Op fraaie wijze is het oorspronkelijke tracé van het kanaal in de omgeving van de nieuwe gebouwen in beeld gebracht.

 

Zeventiende-eeuwse kaart van de Fossa Eugeniana

 

Het 15e Venlose Katern van de hand van Frans Hermans is te koop bij de Venlose boekhandel en bij het Gemeentearchief aan de Dr. Blumenkampstraat. Het katern telt 48 bladzijden en is rijk geïllustreerd. De verkoopprijs bedraagt € 4,95.

 

Links

Archiefwinkel Gemeentearchief Venlo

Fossa Eugeniana

Fort Hazepoot