Venlo
 

Monumenten

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Venlose binnenstad geeft historische geheimen prijs

Het stadskernonderzoek in Venlo is voltooid. Vanaf 2005 is de binnenstad systematisch onder de loep genomen en zijn oude panden straat voor straat onderzocht. Met name van binnen, waar zich oude constructies en andere verborgen sporen uit de Middeleeuwen bevinden.

 

Bart Klück en Birgit Dukers, onderzoekers van Buro4, hebben de laatste hand gelegd aan hun zoektocht. De bouwhistorische rapporten over tientallen panden in de Vleesstraat, de Lomstraat en de Gasthuisstraat zijn te raadplegen.

Middeleeuwse Gasthuisstraat

Onderzoeksrapporten

Bouwhistorisch rapport Gasthuisstraat

Bouwhistorisch rapport Vleesstraat

Bouwhistorisch rapport Lomstraat

 

Roy Denessen (Monumenten Venlo): 'Bouwhistorische waarden zijn verborgen bouwkundige en historische onderdelen in oude panden, die vaak ouder blijken te zijn dan de voorgevel doet vermoeden. Met name kelders en kappen zijn vaak eeuwenlang niet veranderd. Ook zitten er vaak middeleeuwse balken met versieringen achter verlaagde plafonds en afgetimmerde wandjes verstopt'.

 

Middeleeuwse kap Gasthuisstraat 3 (1428)'We hebben deze onderdelen van oude panden in kaart gebracht. Deze kaart laat zien waar belangrijke middeleeuwse kelders, dakconstructies, metselwerk en houten verdiepingsvloeren zijn te verwachten of aanwezig zijn', aldus Denessen.

 

Verder onderzoekt de gemeente Venlo de mogelijkheden om de kaart in een zo vroeg mogelijk stadium te gebruiken bij het maken van plannen voor historische panden in de binnenstad, zodat de bijzondere onderdelen in de panden niet ongezien of uit onwetendheid verdwijnen. De kaart zal straks via deze website voor iedereen te raadplegen zijn. We houden u op de hoogte.

 

Benieuwd naar Middeleeuws Venlo? Meer informatie via onderstaande links.

 

Links

'Centrum Venlo is uniek voor Limburg' (artikel Limburger)

Veel ouder dan gedacht (artikel Limburger)

 

Reportage L1: Gasthuisstraat meest Middeleeuwse straat

Reportage L1: Concentratie Middeleeuwse panden ongeëvenaard

Reportage L1: Hart Venlo niet volledig platgebombardeerd

 

Oudste pand van Venlo (1428) in Gasthuisstraat (artikel Limburger)

Middeleeuwse kelders onder de Vleesstraat (artikel Limburger)

Maastrichtse allure in Venlose binnenstad (artikel Limburger)

Venlose dubbelhuizen uniek voor Limburg (artikel Limburger)

Houtstraat voorbeeld middeleeuwse ruimtelijke ordening (artikel limburger)

 

[foto's: Birgit Dukers | Buro4]