Venlo
 

Algemeen

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Venlo maakt van erfgoed ErfGoud! Hoe ver zijn we?

Venlo maakt van erfgoed Erfgoud! Onder dit motto is de afgelopen maanden flink gewerkt aan het nieuwe erfgoedbeleid.

 

Venlo is een stad aan een stroom met van oudsher een haven en een oversteek. Dat zorgt al eeuwen voor ontmoeting en uitwisseling. De afgelopen periode zijn we samen met de stad op zoek gegaan naar de tastbare sporen van die eeuwenlange ontmoetingen en uitwisselingen. Niet alleen in Venlo zelf, maar in álle stadsdelen. We zijn op zoek gegaan naar wat we zijn en wat ons bindt. Ons erfgoed. Om er nieuwe verhalen mee te vertellen en om er ErfGoud van te maken.

 

Erfgoud Hoogwaterhuis

 

Hier treft je het resultaat aan van wat er tot nu toe is gedaan: ‘de Tussenstand’. Deze tussenstand laat zien wat burgers, ondernemers en organisaties in onze stad belangrijk vinden als het om erfgoed gaat. De tussenstand zal straks, in definitieve vorm, de leidraad gaan vormen voor de nieuwe erfgoednota van Venlo.

 

 

Maar voor het zover is vragen we jou om ons feedback te geven. Feedback op het proces en op het resultaat tot nu toe, feedback op de tussenstand. We zijn benieuwd naar je mening!  Wat valt je op? Wat zou je graag willen aanvullen? Waar zou een extra accent gelegd kunnen worden? Laat het ons weten!

 

Graag vóór 1 november a.s. reageren, dan kunnen we je opmerkingen of suggesties meenemen. Alvast bedankt voor je reactie!

 

Kijk hier voor 'de Tussenstand'.