Venlo
 

Monumenten

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

'Beste Binnenstad' Venlo verrassend middeleeuws

Handel, transport en ondernemen hebben in Venlo steeds een belangrijke rol gespeeld. De stad is daardoor geworden tot wat het nu is. Venlo was in de Romeinse tijd een kruispunt van doorgaande wegen, met de Maas als belangrijke vervoersader.

 

Uitgegroeid tot echte stad maakte Venlo op het einde van de Middeleeuwen een stormachtige ontwikkeling door. Venlo was lid van het machtige Hanzeverbond. De ondernemersgeest van de middeleeuwse Venlonaren maakte de stad tot een bloeiend handelscentrum en een logistiek knooppunt van internationale betekenis.

Historische binnenstad-1

De welvaart weerspiegelde zich duidelijk in de rijke vijftiende- en zestiende-eeuwse bebouwing van de binnenstad. Een opvallend aantal duurzaam gebouwde bouwwerken uit deze periode bleef, hetzij vaak voor het oog verborgen, tot in onze tijd bewaard. Hoewel duurzaam bouwen tegenwoordig een nieuwe trend lijkt, bestaat het feitelijk al heel lang. Roy Denessen (Monumenten Venlo) vertelt over recente ontdekkingen in de Venlose binnenstad.

 

Venlo verwoest?

Lang bestond de gedachte dat de middeleeuwse binnenstad van Venlo na de Tweede Wereldoorlog haar cultuurhistorische waarde voorgoed verloren had. Dit denkbeeld kan nu worden tegengesproken. Roy Denessen: 'De afgelopen jaren hebben we door bouwhistorisch onderzoek een belangrijk deel van middeleeuws Venlo bloot weten te leggen.

 

Tuinen achter middeleeuwse panden aan de Parade

 

Doordat aandacht voor monumenten zich vroeger uitsluitend focuste op gevels, zijn veel bewaard gebleven constructies en interieurs lange tijd over het hoofd gezien. Gevels zeggen namelijk niet alles over een pand, omdat ze regelmatig werden vervangen. Nu de gemeente Venlo de binnenstad ‘van binnenuit’ inventariseert, zijn meer dan zestig middeleeuwse panden ‘herontdekt’ die vanwege de gevel eerder niet van monumentale waarde werden geacht. Met name de straten rondom de markt zijn ware cultuurhistorische schatkamers gebleken'.

 

Middeleeuwse panden aan de Gasthuisstraat

 

Duurzaam gebouwd

Dat nu nog bouwconstructies van 500 tot 600 jaar oud aangetroffen worden, betekent dat er destijds op een duurzame manier gebouwd is. 'Vroeger waren het vooral economische overwegingen om duurzame materialen te gebruiken en goede constructies te maken.

 

Eikenhouten kapconstructies werden gemaakt om eindeloos mee te gaan, solide houten balklagen konden de eeuwen trotseren en stenen gevels waren gebouwd om tot in lengte van jaren indruk te maken. Dat was allemaal dermate kostbaar, dat het op gedegen wijze werd gebouwd als duurzame investering voor de toekomst. Vastgoed was immers, net zoals nu, het belangrijkste bezit voor de middeleeuwse Venlonaren. Dat werd zorgvuldig gekoesterd en doorgegeven aan volgende generaties'.

 

Middeleeuwse bebouwing tussen de Houtstraat en de H. Geeststraat

 

Het 'Verhaal van Venlo'

Dat de bewaard gebleven middeleeuwse panden in de Venlose binnenstad gekoesterd moeten blijven, daarover zal weinig twijfel bestaan. De gemeente Venlo zal hier de komende jaren actief op inzetten. Cultuurhistorie vergroot de vitaliteit van Venlo en is een belangrijke aanjager voor de lokale economie. Historische panden in de binnenstad geven immers extra dimensie aan winkel- en horecabezoek.

 

Ook eigenaren en ondernemers worden gestimuleerd en geprikkeld om duurzaam te investeren in cultuurhistorische kwaliteit. Dat kan bijvoorbeeld door middeleeuwse constructies in winkels weer zichtbaar te maken. Op een aantal plekken in de stad heeft dit al verrassende resultaten opgeleverd, zoals aan de Parade, in de Klaasstraat en in de Gasthuisstraat. Denessen: 'Het ‘verhaal van Venlo’ als middeleeuwse handelstad zal de komende jaren weer tot leven komen en voor iedereen die de binnenstad bezoekt beleefbaar worden'.

 

Links

Onderzoek naar middeleeuwse panden in de Venlose binnenstad

Kaart van Venlo door Johan Bleau 1649

Venlose Katernen 3: Geschiedenis van het Q4-gebied

 

Het voormalige weeshuis (1577) aan de Grote Kerkstraat

 

[Foto's: Roy Denessen, Jacques Peeters en Birgit Dukers, Buro4]