Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Toonbeelden wederopbouw Venlo in beeld gebracht

Dat Venlo in de Tweede Wereldoorlog zware bombardementen heeft moeten doorstaan, is algemeen bekend. Dat de stad voor een belangrijk deel in puin lag en in rap tempo weer is opgebouwd is ook geen nieuws. Veel Venlonaren hechten weinig betekenis aan de naoorlogse gebouwen in en om de binnenstad. Maar wist u, dat Venlo in landelijk perspectief een belangrijke wederopbouwstad is en dat Venlo wel degelijk enkele toppers in huis heeft? De gemeente Venlo bracht de highlights in kaart.

 

Wat maakt de wederopbouw van de Venlose binnenstad zo bijzonder? Roy Denessen (monumenten Venlo): ‘De wederopbouw van Venlo tussen 1945 en 1965 hinkte op twee gedachten. Aan de ene kant was er sprake van zorgvuldig herstel van de verwoeste delen historische binnenstad. Dit speelde met name rondom de Jodenstraat, Oude Markt en Kwartelenmarkt en bij de Klaasstraat en de Nieuwstraat’.

 

‘Aan de andere kant werd er ruim baan gemaakt voor het toenemende verkeer, met name aan de zuidzijde van de binnenstad. Het nieuwe Koninginneplein, de Koninginnesingel, het viaduct bij de Roermondsepoort en de Eindhovenseweg moesten Venlo een grootstedelijke uitstraling geven en zorgen voor optimale doorstroming van het verkeer: het zogenoemde Brugplan’, aldus Denessen.

NS-station Venlo uit 1956-1957

Wederopbouw in beeld gebracht

In en om de binnenstad is de afgelopen jaren veel gebouwd. Venlo verandert in een rap tempo. Tussen 1945 en 1965 was dat niet anders. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich. Roy Denessen: ‘Bij al die nieuwe veranderingen willen we zorgvuldig omgaan met ons erfgoed. Net zoals we het middeleeuwse verleden van Venlo in de binnenstad koesteren, willen we ook aandacht schenken aan ons naoorlogse erfgoed. De wederopbouw hoort immers ook bij de identiteit van Venlo. Daarom hebben de highlights in beeld gebracht’.

 

Toonbeelden van de Venlose wederopbouw

Onderzoeksbureau Van Meijel Adviseurs in Cultuurhistorie uit Nijmegen heeft in opdracht van de gemeente Venlo de binnenstad onder de loep genomen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de omgeving rondom de Jodenstraat, de Klaasstraat-Nieuwstraat en het Brugplan beeldbepalende wederopbouwgebieden zijn. Daarnaast zijn er 9 bijzondere bouwwerken in de binnenstad die het stempel wederopbouwerfgoed verdienen:

  • NS-Station, Stationsplein 1, architect Ir. K. van der Gaast (1956-1958)
  • Seinhuis, Sloterbeekstraat 1, architect Ir. K. van der Gaast (1954-1955)
  • Viaduct, Roermondsepoort, Ir. J. Klijnen (1954-1957)
  • C&A, Vleesstraat 81-85, architectenbureau Van der Laan, Hermans & Van der Eerden (1957-1958)
  • Raad van Arbeid, Nassaustraat 36, Keullerstraat 2, architect A. Swinkels (1952)
  • Mariaweyde, Nieuwstraat 41, architectenbureau Van Hest & Kimmel (1959-1962)
  • Voormalige bank Haffmans & Steegh, Koninginnesingel 56-62, architect H. Kraaijvanger (1958)
  • Bibliotheek, Begijnengang 2-4, architecten B. Hendrix en J. Kayser (1963-1964)
  • Portiekflat, Nassaustraat 5-51, architect B. Hendrix (1952-1953)

Behoud en ontwikkeling

'De gemeente wil het waardevolle wederopbouwerfgoed bewust een plek geven bij de verdere ontwikkeling van de binnenstad', zegt wethouder Jos Teeuwen (monumenten en archeologie). ‘Bij de aanleg van de tunnel en de herinrichting van het stationsplein hebben we vastgehouden aan de principes van het naoorlogse Brugplan uit 1957. Ook is bij de reconstructie van de Roermondspoort de oorspronkelijke openheid van het verkeersplein weer teruggebracht. In de nieuwe beplanting is hier ook rekening mee gehouden’.

 

Roy Denessen (monumenten Venlo): ‘Het karakter van de bijzondere gebieden en de 9 toppers willen we voor de toekomst graag behouden en nadrukkelijk in beeld brengen. Waardevol wederopbouwerfgoed levert een positieve bijdrage aan het imago van Venlo. Denk maar eens aan vergelijkbare steden als Rotterdam en Nijmegen. In het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad zijn bijzondere regels opgenomen voor behoud van het erfgoed. Daarnaast is het mogelijk dat panden op termijn de monumentenstatus gaan krijgen. Daarmee haken we in op landelijke trends’.

 

Meer weten over wederopbouw in Venlo? Via onderstaande links is het onderzoek van Van Meijel Adviseurs in Cultuurhistorie en het Venlose katern over het Brugplan te downloaden. Verder meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Links

Onderzoek Wederopbouw binnenstad Venlo (Van Meijel Adviseurs)  

Totstandkoming en betekenis van het Brugplan (Venlose Katernen 12)

Architectuur en Stedenbouw 1940-1970 in Venlo (Bureau STOA)

Wederopbouwarchitectuur Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Wederopbouwdatabank

Herinrichting Stationplein

 

[Foto: Van Meijel Adviseurs in Cultuurhistorie]