Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Vestingwerken Venlo virtueel beleefbaar

Veel mensen hebben bij het zien van een archeologische opgraving geen idee waar de archeologen naar zoeken. Ze zien hooguit wat oude muren. Niets spannends aan, wordt dan vaak gedacht. Er is veel verbeeldingskracht nodig om te beseffen waar die muren ooit onderdeel van uitmaakten. Gelukkig zijn er tegenwoordig moderne technieken om de verbeelding een handje te helpen. Bij het onderzoek naar fort Sint Michiel worden realistische 3D-reconstructies uitgewerkt, zodat je straks via het scherm door het fort kunt wandelen.

 

 

Maarten Dolmans (archeologie Venlo): ‘In 2008 hebben we bij wijze van proef een klein deel van het terrein van de Frederik Hendrikkazerne opgegraven. We wisten dat hier het 17e-eeuwse Spaanse fort Sint Michiel moest liggen. De exacte positie was echter niet bekend. Tijdens de opgraving vonden we dikke muren en sporen van een verdwenen trappartij. Op basis van oude tekeningen dachten we dat hier ooit de ingang lag tot de kazematten onder het fort, een ingenieus gangenstelsel onder de grond’.

 

Visual Design

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is begonnen met het vervolgonderzoek op het kazerneterrein. Er wordt nu geprobeerd om de exacte positie van het fort, een vijfpuntige ster, in beeld te brengen. Daarbij worden niet alleen archeologen ingezet, maar is ook de hulp ingeroepen van Visual Designer Albert Kiefer.

Visual fort Sint Michiel Albert Kiefer

Maarten Dolmans: ‘Behalve in de bodem is ook gegraven in de archieven. Veel gegevens zijn door Albert Kiefer verzameld en vertaald in een digitale verbeelding in 3D. Dit heeft verrassende resultaten opgeleverd. Zo konden we door het onderzoek van Kiefer enkele openstaande vragen over de opgraving van 2008 beantwoorden. We zijn er inmiddels achter dat er geen kazematten onder de wallen zaten, maar opslagruimten voor buskruit. Het werk van Kiefer heeft dus nieuwe wetenschappelijke informatie opgeleverd en is daarmee een hele goede aanvulling op het archeologisch veldonderzoek’.

 

‘We streven ernaar om deze eigentijdse techniek ook verder in te zetten, niet alleen voor het kazerneterrein, maar ook bij andere onderzoeken naar de vestingwerken van Venlo, elders in de stad. Niet alleen als extra informatiebron voor archeologen, maar ook om voor iedereen zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar te maken hoe indrukwekkend de vestingstad Venlo er ooit heeft uitgezien’, aldus Dolmans.

 

Ravelijnen Fort Sint Michiel

Toegangsbrug Fort Sint MichielToegang Fort Sint Michiel in vogelvlucht

Groot kruitmagazijn Fort Sint Michiel

Fort Sint Michiel geprojecteerd op de huidige infrastructuur

Bovenaanzicht Fort Sint Michiel

Links

Expeditie Limburg: Fort Sint Michiel

 

[Visuals: Albert Kiefer]