Venlo
 

Algemeen

Algemeen

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Unieke regenwaterbuffer in Belfeld-Geloo

Eind 2016 heeft het Waterschap Peel en Maasvallei (tegenwoordig Waterschap Limburg) een regenwaterbuffer aangelegd in de noordwestelijk oksel van de Steilrandweg-Boxhoverweg nabij de Venweg in Geloo. Wegens wateroverlast van de Belfeldse Leigraaf is gekozen dit probleem op te lossen door de aanleg van een regenwaterbuffer, het verruimen van een duiker en het verruimen van de bermsloot langs de Steilrandweg. De buffer kan circa 2000 m3 regenwater bergen en dankzij de verruimingen kan er meer water worden afgevoerd.

 

Op verzoek van de gemeente Venlo is de buffer door middel van een cultuurhistorisch verantwoorde landschappelijke inpassing gerealiseerd. In de buffer is namelijk een historisch element aangebracht: de verbeelding van de Loherschans. De wallen met de hoekschermen, het hutje en de brug kenmerken de vluchtschans van vroeger. De verbrede sloot aan de noordzijde verwijst naar de bedding van de oude Molenbeek.

 

regenwaterbuffer Geloo

Historische vluchtschans

De reden voor deze historische verwijzing ligt in het feit dat hier in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) onder de Boxhoverweg (afrit A73) een vluchtschans lag. Dankzij archeologisch onderzoek dat uitgevoerd is in 2000 en 2003 wegens aanleg van de A73, is een indruk achterhaald van deze lang geleden verdwenen versterking. Omdat de regenwaterbuffer pal ten noorden van de opgegraven schans ligt is voor deze historische en voor Nederland unieke invulling van een regenwaterbuffer gekozen. Het binnenterrein van de mini-schans doet namelijk dienst als noodopvang van grote regenwaterafvoeren. Sinds begin dit jaar verstrekt een informatiebord langs het fietspad van de Boxhoverweg achtergrondinformatie over de functie en de bijzondere vorm van deze regenwaterbuffer.

Het rapport van de opgraving kan op de website van de RCE worden geraadpleegd, zie:

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/ram192-de-loherschans-aan-de-leygraafweg-te-belfeld.pdf