Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Bijzondere vondsten ‘Puddingfabriek' in binnenstad

Bij de restauratie van de Puddingfabriek aan de Houtstraat zijn bijzondere ontdekkingen gedaan over de geschiedenis van het pand. Op de bovenverdieping zijn zeldzame wandschilderingen ontdekt. Verder is het bouwjaar van de voorbouw vast komen te staan: 1519-1520. Het complex is waarschijnlijk in een kort tijdsbestek gebouwd door een rijke middeleeuwse koopman.

Puddingfabriek voor restauratie

Enkele maanden geleden is begonnen met de grootscheepse restauratie van de zogenoemde ‘Puddingfabriek’ in de Venlose binnenstad. Na jarenlange leegstand was het historische pand ernstig in verval geraakt. Met bijdragen van de provincie Limburg en de gemeente Venlo wordt het verkrotte monument momenteel door de eigenaar, de familie Pasch, geheel gerestaureerd. Ook krijgt het pand een nieuwe bestemming. Op de verdiepingen komen woningen. Voor de begane gerond wordt nog nagedacht over een openbare functie. Restauratie en herbestemming zullen tot medio 2016 duren.

 

 

Middeleeuws monument

De geschiedenis van de Puddingfabriek is eeuwenoud. De oudste delen van het pand gaan terug tot de late middeleeuwen. Daarmee behoort de Puddingfabriek tot de oudste panden in Venlo, die de afgelopen jaren tijdens het stadskernonderzoek naar middeleeuwse huizen in de binnenstad aan het licht zijn gekomen. Oorspronkelijk was het een omvangrijk koopmanshuis met een zijhuis en een achterbouw.

 

In de 17e eeuw werden het koopmanshuis en het zijhuis samengevoegd achter één nieuwe façade aan de Houtstraat. Deze façade werd in de 19e eeuw gemoderniseerd tot de tegenwoordige sobere stucgevel. Het complex was lange tijd in gebruik als woonhuis en naderhand als Bank van Lening. In de 20e eeuw werd in de achterbouw Puddingfabriek ‘Javero’ gehuisvest, vandaar de huidige naam.

 

Bedrijfsruimte van de puddingfabriek

 

Nieuwe vondsten

De restauratie van de Puddingfabriek is in volle gang. Het pand is eerst gestript, maar wordt inmiddels weer zorgvuldig opgebouwd. Bewaard gebleven historische onderdelen blijven zoveel mogelijk bewaard en worden met veel zorg en aandacht gerestaureerd. Tijdens de werkzaamheden wordt verder onderzoek gedaan naar de bouwhistorie van het pand. Achter het stucwerk komen spannende bouwsporen tevoorschijn die meer vertellen over de geschiedenis. Zo zijn er interessante nieuwe ontdekkingen gedaan.

 

Op de eerste plaats is de houten constructie nader onderzocht aan de hand van jaarringenonderzoek (zogenoemd ‘dendrochronologisch onderzoek’). Hierbij is vast komen te staan het complex in een vrij korte tijd tot stand is gekomen. Van de achterbouw was al bekend dat deze rond 1526 is gebouwd. Van de voorbouw aan de Houtstraat weten we nu dat deze in 1519-1520 moet zijn opgericht.

 

Dit zegt iets over de bouwheer van het complex. Het moet een rijke middeleeuwse koopman zijn geweest, die voldoende middelen had om een dergelijk groot complex in korte tijd uit de grond te stampen. De identiteit van de bouwheer blijft vooralsnog onbekend, maar kan wellicht in de toekomst uit de Venlose archieven opduiken.

 

Beschilderde kamer in de puddingfabriek

 

Verder zijn op de verdieping van het pand bijzondere wandschilderingen tevoorschijn gekomen. Deze schilderingen stellen een wandafwerking voor van onder andere lambriseringen en trompe l’oeil geschilderde doeken. Ze zaten verstopt achter dikke lagen behang. De Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) heeft de schilderingen nader onderzocht. De schilderingen zijn aangebracht in drie fasen en dateren uit de periode 1845-1912.

 

Het pand werd in de 19e eeuw bewoond door diverse families uit de middenklasse van de Venlose bevolking. De middenklasse kon zich geen dure interieurs van echt hout en stof permitteren, maar wel een geschilderde variant die destijds veel goedkoper was. Op de meeste plaatsen in Nederland zijn deze ‘goedkope’ interieurs in de loop van de tijd verdwenen. In Venlo bleven ze bewaard. Dat maakt de schilderingen zeldzaam en waardevol, aldus het Restauratieatelier.

 

Links

Houtstraat voorbeeld middeleeuwse ruimtelijke ordening (artikel limburger)

Bouwhistorisch rapport Puddingfabriek (Birgit Dukers Buro4 Bouwhistorie)

Onderzoek naar middeleeuwse panden in de Venlose binnenstad